ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Пристрій для моделювання індивідуальних програм ліку- вання і реабілітації хворих наркологічного профілю з ура- хуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
Назва статтi Пристрій для моделювання індивідуальних програм ліку- вання і реабілітації хворих наркологічного профілю з ура- хуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
Автори Рокутов Сергій Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 73-75
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.3-08-036.82-058:004.42 Індекс ББК -
Анотацiя Пропонується пристрій для реалізації методу моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програми для хворих наркологічного профілю. За допомогою комп’ютерних технологій здійснюється оцінювання наявності мотивації на відмову від вживання психоактивних речовин, психічного та соматичного стану хворого, рівня прихильності до терапії та соціально-економічних показників. З використанням моделей впливу оптимізують за критеріями ефективності в межах фінансових коштів та необхідного терміну реабілітації параметри, що характеризують план лікувальних і реабілітаційних заходів. Пристрій дозволяє автоматизовано, швидко й об’єктивно створювати для хворих наркологічного профілю програми лікування та реабілітації, оптимізувати їх відповідно до потреб пацієнтів і фінансових можливостей держави.
Ключовi слова пристрій, лікування, реабілітація, наркологія, соціально-економічні критерії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Минко А. И. Качество жизни, аффективный статус и приверженность терапии на протяжении первого месяца антиалкогольного лечения/ А. И. Минко, И. В. Линский // Вісник психіатрії та психофармакології. — 2006. — № 1. — С. 123—125.
2. Mignon S. I. Substance abuse treatment: options, challenges and effectiveness / S. I. Mignon. — N.Y. : Springer, 2015. — 252 p.
3. Рокутов С. В. Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально- економічних критеріїв / С. В. Рокутов. // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 2 (79). — С. 153—155.
4. Пристрій для моделювання індивідуальної програми лікування і медичної реабілітації хворих та інвалідів : Патент 72148 Україна, МПК: G06Q 50/00, A61B 5/00 / Іпатов А. В., Рокутов С. В., Хорольський П. Г. ; Заявник та патентотримач Іпатов А. В., Року- тов С. В., Хорольський П. Г. — опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1.
5. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е. Н. Львовский. — М.: Высш. шк., 1988. — 239 с.
6. Бессмертный И. А. Искусственный интеллект / И. А. Бессмертный. — СПб.: С.-Петерб. ГУ ИТМО, 2010. — 132 с.
7. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 382 с.