ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Особливості неврологічних порушень у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи
Назва статтi Особливості неврологічних порушень у пацієнтів з патологією гепатобіліарної системи
Автори Пісоцька Ксенія Олегівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 24-26
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8:616.36:616.361 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено дослідження особливостей неврологічних розладів у хворих з патологією гепатобіліарної системи. Обстежено дві групи хворих: I група — пацієнти з хронічним калькульозним холецистопанкреатитом, II група — хворі на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену біліарним цирозом печінки. Показано, що у хворих I групи в клінічній картині превалювали ознаки вегетативної дисфункції у вигляді синдрому вегетосудинної дистонії, вегетативних пароксизмів, гіпервентиляційного синдрому. Під час вивчення емоційної сфери у цих хворих виявлялися неврастенічний, сенесто- іпохондричний синдроми, підвищений рівень тривоги. У хворих II групи була виявлена печінкова енцефалопатія: мінімальна та I ступеня тяжкості. Для цих хворих характерними були такі неврологічні синдроми: цефалгічний, вестибулярний, інсомничний, гіперкінетичний (астеріксіс), а також зниження інтелекту, розлади особистості. Виявлені неврологічні порушення корелювали зі ступенем тяжкості та тривалістю хвороби, най- вираженіша симптоматика виявлялась у хворих з довшим та тяжчим перебігом захворювання.
Ключовi слова гепатобіліарна система, печінкова енцефалопатія, біліарний цироз печінки, вегетативна дисфункція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Болезни печени и желчевыводящих путей : руководство для врачей / под ред. В. Т. Ивашкина. — М.: Вести, 2002. — 416 с.
2. Філіппов Ю. О. Захворюваність основними хворобами органів травлення в Україні: аналітичний огляд офіційних даних Центру статистики МОЗ України / Ю. О. Філіппов, І. Ю. Скирта, Л. М. Петерчук / Гастроентерологія : міжвід. зб. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 38. — С. 3—16.
3. Щербиніна М. Б. Біліарна патологія: камінь спотикання на рівній дорозі сучасної гастроентерології / М. Б. Щербиніна, І. Ю. Скирта, А. М. Буренко // Здоров’я України. — 2010. — № 1. — С. 18—19.
4. Надинская М. Ю. Латентная печеночная энцефалопатия: как помочь пациенту / М. Ю. Надинская // Клин. перспективы гастроэнтерол., гепатол. — 2001. — № 1. — С. 10—17.
5. Herber T. Hepatic encephalopathy in liver cirrhosis. Pathogenesis diagnosis and management / T. Herber, H. Schomerus // Drugs. — 2000. — Vol. 60. — № 6. — P. 1353—1370.
6. Конеева Р. И. Диагностика и клинические варианты печеночной энцефалопатии / Р. И. Конеева, В. В. Белопасов, Б. Н. Левитан // Вопросы диагностики и лечения внутренних и инфекционных болезней : (по материалам 77-й итог. науч.-практ. конф. сотр. АГМА). — Астрахань, 2000. — С. 255—262.
7. Радченко В. Г. Печеночная энцефалопатия : пособие для врачей-терапевтов, гастроэнтерологов, инфекционистов / В. Г. Радченко, О. Н. Радченко. — С.-Петерб. ГМА, 2001. — C. 34.
8. Шерлок Ш. Заболевание печени и желчевыводящих путей : практическое руководство / Ш. Шерлок, Дж. Дули / пер. с англ. под ред. З. Г. Апросиной, Н. А. Мухина. — M.: ГЭОТАР-Медиа, 1999. — 864 с.
9. Полунина Т. Е. Печеночная энцефалопатия — выбор тактики лечения / Т. Е. Полунина, И. В. Маев // Consilium medicum. — 2007. — № 2. — С. 8—13.
10. Diagnosis and treatment of minimal hepatic encephalo pathy to prevent motor vehicle accidents: a cost-effectiveness analysis / [J. S. Bajaj, S. D. Pinkerton, A. J. Sanyal, and D. M. Heuma] // Hepatology. — 2012. — Vol. 55. — № 4. — P. 1164—1171.
11. Blei A. T. Hepatic encephalopathy / A. T. Blei and J. Córdob // American Journal of Gastroenterology. — 2001. — Vol. 96. — № 7. — P. 1968—1976.
12. Neuropsychological characterization of hepatic encephalopathy / [K. Weissenborn, J. C. Ennen, H. Schomerus et al.] // Journal of Hepatology. — 2001. — Vol. 34. — № 5. — P. 768—773.
13. Dhiman R. K. Minimal hepatic encephalopathy / R. K. Dhiman and Y. K. Chawla // Indian Journal of Gastroenterology. — 2009. — Vol. 28. — № 1. — P. 5—16.