ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Особливості епілептичних нападів у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла
Назва статтi Особливості епілептичних нападів у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла
Автори Македонська Ірина Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 21-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-053.32 Індекс ББК -
Анотацiя Народження недоношених малюків з екстремально низькою масою тіла виникає під впливом багатьох патологічних чинників (інфекційні ураження, гіпоксія, асфіксія плода, гормональні порушення, різні гострі та хронічні захворювання у матері під час вагітності, хромосомна патологія та інші). Судомні напади у недоношених малюків народжених з екстремально низькою масою тіла виникають дуже часто та їхні клінічні прояви широко змінюються. Поява у малюка епілептичних нападів є першою ознакою неврологічної дисфункції, значно погіршує психічний, руховий, мовний розвиток дитини, суттєво збільшує показники летальності. Зміни, які спостерігаються при електроенцефалографічному дослідженні дозволяють підібрати найбільш якісну та адекватну терапію.
Ключовi слова епілепсія, діти, екстремально низька маса тіла
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Экспертная оценка ЭЭГ физиологического сна у недоношенных детей различного гестационного возраста с перинатальными поражениями ЦНС / [М. Г. Дегтярева, С. О. Рогаткин, О. А. Ворон, Н. Н. Володин] // Вопросы практичес кой педиатрии 2006. — Т. 1. — № 5. — С. 5—13.
2. Наблюдение за глубоконедоношенными детьми на первом году жизни / [Т. Г. Демьянова, Л. Я. Григорьянц, Т. Г. Авдеева, А. Г. Румянцев]. — М. : Медпрактика-М, 2006. — 148 с.
3. Дементьева Г. М. Выхаживание глубоконедоношенных де тей: современное состояние проблемы / Г. М. Дементьева, И. И. Рюми на, М. И. Фролова // Педиатрия. — 2004. — № 3. — С. 60—66.
4. Деменко В. Д. Дифференцированная терапия в восста- новительном периоде перинатальной патологии центральной нервной системы / В. Д. Деменко, В. А. Федосеев // Український вісник психоневрології. — 2005. — Т. 3, вип. 3 (7). — С. 72.
5. Евтушенко С. К. Клиническая ЭЭГ у детей / С. К Евтушенко, А. А. Омельяненко. — Донецк : Донеччина, 2005. — 860 с.
6. Гіпоксичні ушкодження головного мозку у новонароджених : (навчально-методичний посібник) / [С. К. Євтушенко, Т. М. Морозова, О. П. Шестова та ін.]. — К. : Інтермед, 2003. — 104 с.
7. Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней (Руководство для врачей) / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — М. : МЕДпресс-информ, 2004. — 488 с.
8. Клиническая детская неврология : руководство / под ред. А. С. Петрухина. — М. : Изд-во Медицина, 2008. — 1088 с.
9. Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей / [В. Ю. Мартинюк, Т. В. Коноплянко, В. О. Свистільник та ін.]. — К., 2012. — 18 с.
10. Пальчик А. Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных : руководство для врачей / А. Б. Пальчик, Н. П. Шабалов. — СПб., 2000. — 224 с.
11. Строганова Т. А. Электроэнцефалография в неонатологии / Т. А. Строганова, М. Г. Дегтярева, Н. Н. Володин / под общ. ред. акад. РАМН Н. Н. Володина. — М. : ГЭОТАР-медиа, 2005. — 277 с. 12. Human cortical dysplasia and epilepsy an ontogenesis hypothesis based on volumetric MRI and Neuronal density and size measurements / [M. Andres, V. Andre, S. Nguyen et al.] // Cereb. Cortex. — 2005. — Vol. 15. — P. 194—210.
13. Factors associated with neurodevelopment outcome at 2 years after very preterm birth the population-based Nord-Pasde- Calais EPIPAGE cohort / [Fily A., Pierrat V., Delporte V. et al.] // Pediatrics. — 2006. — Vol. 117. — № 2. — P. 357—366.
14. Neurodevelopmental Outcomes of Extremely Low Birth Weight Infants Exposed Prenatally to Dexamethasone Versus Betamethasone / [Lee B. H., Stoll B. J., McDonald S. A., Higgins R. D.] // Ibid. — 2008. — Vol. 121. — № 2. — P. 289—296.