ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів
Автори Венгер Олена Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 49-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.19/054.72 Індекс ББК -
Анотацiя З метою дослідження клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів психогенного, ендогенного та органічного ґенезу проведено клінічне обстеження 198 емігрантів, 196 реемігрантів та 191 не емігранта, у яких було встановлено діагноз депресії відповідно до критеріїв МКХ-10, з використанням опитувальника Symptom Check List-90-Revised. Було вста новлено більшу поширеність серед емігрантів тривожно-депресивних проявів, соматизації, обсесивно-компульсивних розладів та тривожності, а серед реемігрантів — астено-депресивних та апато-депресивних проявів, міжособистісної сенситивності. Вплив фактора еміграції є найбільшим у хворих на психогенні депресивні розлади, і меншим — у хворих на ендогенні та органічні розлади. Виявлені закономір- ності можна використовувати для розроблення профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів у емігрантів та реемігрантів.
Ключовi слова клініко-психопатологічні особливості, депресивні розлади, емігранти, реемігранти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції. — К. : Представництво МОМ в Україні. — 2011. — 7 с.
2. Щорічна Доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Постанова Верховної Ради України від 05.04.2011 року № 3194-VI // Голос України. — 2011. — № 35. — С. 23—29.
3. Хармз В. А. Медико-психологические аспекты нарушения психической адаптации эмигрантов : дис. на соискание уч. степени канд. псх. наук : спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / Вахид Аблахад Хармз ; С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб., 2000. — 186 с.
4. Incidence of psychotic disorders in immigrant groups to the Netherlands / J. P. Selten, N. Veen, W. Feller et al. // British Journal of Psychiatry. — 2001. — № 178. — P. 367—372.
5. The mental health of migrants / B. E. Gavin, B. D. Kelly, A. Lane et al. // Irish Medical Journal. — 2001. — Vol. 94. — P. 229—230.
6. Lauber C. Patterns of Psychiatric In patient Care in Migrants: Results from Switzerland / C. Lauber, B. Lay, W. Rossler // Swiss Medical Weekly. — 2006. — № 135. — Р. 50—56.
7. Боднар А. М. Сравнительное исследование личностных особенностей эмигрантов из России, проживающих в США, и их российских родственников / А. М. Боднар, Нам Ен Дя // Психологический вестник Уральского государственного университета. — 2008. — Вып. 6. — С. 380—388.
8. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравма- тического стресса / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — С. 146—181.