ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніна до та після мікрохвильової резонансної терапії у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми
Назва статтi Динаміка мозкоспецифічних білків та мелатоніна до та після мікрохвильової резонансної терапії у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми
Автори Коршняк Володимир Олексійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 14-16
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-001.31-008.9:615.849.112-08 Індекс ББК -
Анотацiя У хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми через досить тривалий час мають місце активні автоімунні реакції до різних структур мозку, порушення екскреції мелатоніна, що є свідченням порушення регуляторних механізмів у віддаленому періоді легкої черепно-мозкової травми. Вивчено динаміку стану мозкоспецифічних білків та мелатоніна у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після мікрохвильової резонансної терапії (МРТ). Показаний нормалізуючий вплив МРТ на функціонування гуморальних регуляторних механізмів при цьому виді патології.
Ключовi слова мозкоспецифічні білки, мелатонін, мікрохвильова резонансна терапія, наслідки легкої черепно-мозкової травми
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Агаева К. Ф. Процесс накопления последствий травм головы среди населения / К. Ф. Агаева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2001. — № 5. — С. 46—48.
2. Арушанян Э. Б. Терапевтические возможности эпифи- зарного гормона мелатонин при черепно-мозговой травме / Э. Б. Арушанян // Там же. — 2012. — № 11. — Т. 112. — С. 73—78.
3. Арушанян Э. Б. Место эпифизарно-адренокортикальных отношений в поправочной регуляции поведения / Арушанян Э. Б., Арушанян Л. Г., Эльбекьян К. С. // Успехи физиологических наук. — 1993. — Т. 24. — № 4. — С. 12—28.
4. Дизрегуляционная патология / под ред. Г. Н. Крыжановского. — М.: Медицина, 2002. — 92 с. 5. Дизрегуляционная патология нервной системы / под ред. Е. И. Гусева, Г. Н. Крыжановского. — М.: «МИА», 2009. — 512 с.
6. Иванова М. Ф. Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция) / Иванова М. Ф., Евтушенко С. К., Евтушенко И. С. // Между народный неврологический журнал. — 2015. — № 2 (72). — С. 76—80.
7. Ковальзон В. М. Мелатонин и сон / В. М. Ковальзон, А. М. Вейн // В кн.: Мелатонин в норме и патологии. — М., 2004. — С. 182—197.
8. Коршняк В. О. Мікрохвильова резонансна терапія синдрому вегетативної дистонії у хворих з екзогенним ураженням центральної нервової системи / В. О. Коршняк // Міжнародний неврологічний журнал. — 2010. — № 8 (38). — С. 81—86.
9. Лихтерман Л. Б. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение / Л. Б. Лихтерман. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 488 с.
10. Мироненко Т. В. Клініко-діагностична характеристика та особливості лікування наслідків легкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук / Т. В. Мироненко. — 2000. — 36 с.
11. Насібуллін Б. А. Мелатонін і вегетативна регуляція цир- кадних процесів в життєдіяльності людини в нормі і при деяких патологічних процесах / Б. А. Насібуллін, В. О. Коріняк // Загальна патологія та патологічна фізіологія. — 2012. — Т. 7. — № 4 (до- даток А). — С. 17—23.
12. Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи : уч.-метод. пособие / [Педаченко Е. Г., Шлапак И. П., Гук А. П., Пилипенко М. Н.]. — Киев : «Випол», 2009. — 216 с. 13. Ромоданов А. П. Черепно-мозговая травма и иммуноло- гическая реактивность организма / А. П. Ромоданов, Н. И. Лися- ный. — Киев : «Здоров’я», 1991. — 151 с.
14. Тайцлин В. И. Закрытая черепно-мозговая травма и её последствия / В. И. Тайцлин // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1—2. — С. 58—63.
15. Kelso M. L. Melatonin and minocycline for combinatorial therapy to improve functional and histopathological deficits following traumatic brain injury / Kelso M. L., Scheff N. W., Scheff S. N. // Neurosci Lett. — 2011. — № 488. — Р. 60—69.