ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 4(85)Біопсихосоціальні чинники впливу на якість життя та соціальне функціонування працівників промисловості
Назва статтi Біопсихосоціальні чинники впливу на якість життя та соціальне функціонування працівників промисловості
Автори Підлубний Віталій Леонідович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 4(85) Сторінки 68-72
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.62.002.2:362.1"4" Індекс ББК -
Анотацiя У статті проаналізовано вплив біопсихосоціальних чинників в житті сучасних працівників промисловості на характеристики якості життя та соціального функціонування. Реалізовано багатофакторний аналіз за допомогою найбільш розповсюджених й перевірених методів, які використовують у соціальній психіатрії. В усіх обстежених встановлено достовірне прогресуюче зниження за сферами та субсферами соціальної складової. Використання комплексу біопсихосоці- альних параметрів дозволило визначити превентивні мішені задля профілактики дезадаптаційних реакцій працівників промисловості. Наголошено роль зовнішніх та внутрішніх чинників, соматичного стану.
Ключовi слова якість життя, соціальне функціонування, працівники промисловості, біопсихосоціальний підхід, діагностика, аналіз параметрів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Зимаков А. Ю. Экстраполяция биопсихосоциальной структуры человека на распространенность соматоформных расстройств / А. Ю. Зимаков, А. М. Карпов // Казанский медицинский журнал. — 2007. — Т. 88. — №1. — С. 71—74.
2. Карпов А. М. Развитие биопсихосоциальной парадигмы человека и медицины в трудах ученых и врачей Республиканской клинической психиатрической больницы МЗ РТ / А. М. Карпов // Актуальные вопр. социальной и судебной психиатрии, психотерапии и клинической психологии / А. М. Карпов, А. М. Валеева, Ф. Ф. Гатин [и др.] ; под ред. Ф. Ф. Гатина. — Казань : Медицина, 2006. — С. 14—23.
3. Концепции реабилитации и качества жизни: преемственность и различия в современных подходах / Л. И. Вассерман, С. А. Громов, В. А. Михайлов [и др.] // Психосоциальная реабилита- ция и качество жизни. — 2001. — Т. 100. — №1—2. — С. 103—114.
4. Ситдиков З. А. Теоретико-методологические аспекты изучения качества жизни и психического здоровья в разных социально-профессиональных группах населения / З. А. Ситдиков, И. Е. Куприянова // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. — 2004. — № 2 (32). — С. 15—17. 5. Шмуклер А. Б. Проблема использования понятия «качества жизни» в психиатрии / А. Б. Шмуклер // Социальная и клиническая психиатрия. — 1996. — № 1. — С. 100—105.
6. Петров В. И. Проблема качества жизни в биоэтике / В. И. Петров, Н. Н. Седова. — Волгоград : «Издатель», 2001. — 96 с.
7. Newbury-Birch D. Psychological stress, anxiety, depression, job satisfaction and personality characteristics in preregistration house officers / D. Newbury-Birch, F. Kamali // Postgrad. Med. J. — 2001. — Vol. 77. — № 2. — P. 109—111.
8. Кабанов М. М. Психосоциальная реабилитация и социальная психиатрия / М. М. Кабанов. — СПб., 1998. — С. 15—22.
9. Кабанов М. М. Проблема реабилитации психически больных и качество их жизни (к вопросу об охране психического здоровья) / М. М. Кабанов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2001. — Т. 11, № 1. — С. 22—27.