ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Порівняльний аналіз соціально-демографічних і середовищних чинників у пацієнтів з тривожними розладами невротичного та органічного ґенезу
Назва статтi Порівняльний аналіз соціально-демографічних і середовищних чинників у пацієнтів з тривожними розладами невротичного та органічного ґенезу
Автори Закладний Максим Віталійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 53-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-615.851-616.89-02-084 Індекс ББК -
Анотацiя З метою встановлення розходжень соціально-демографічних показників та середовищних впливів для визначення диференційованих мішеней медико-психологічної підтримки та психокорекції осіб з тривожними розладами (ТР), нами, з дотриманням принципів біоетики та деонтології, протягом 2011—2015 рр. на базі Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру було обстежено 200 пацієнтів з ТР. 100 хворих з ТР невротичного ґенезу склали групу 1, інші 100 пацієнтів з ТР органічного походження — групу 2. За базовими соціально- демографічними показниками пацієнти, що страждають на ТР невротичного або органічного ґенезу, не мають суттєвих достовірних розбіжностей. Проте, це не можна сказати про контекстуальні середовищні чинники та процес реагування на них з боку обстежуваних різних груп. Так, для хворих групи 1 характерними проблемами, що мали психотравмуючий зміст та патогенетичну значущість у ви- никненні ТР, були негативні психосоціальні обставини економічного і сімейного характеру. Для пацієнтів групи 2 єдиним психосоціальним чинником, що мав вплив на їх психічний і соматичний статус, був нездоровий спосіб їх життя. Таким чином, під час визначення стратегії медико-психологічної роботи з пацієнтами з ТР необхідно враховувати ґенез їх захворювання, оскільки від цього залежить різна спрямованість психокорекційної роботи.
Ключовi слова тривожні розлади, невротичні розлади, органічні розлади, психосоціальні чинники
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Lepine J. P. The epidemiology of anxiety disorders: prevalence and societal costs / J. P. Lepine // J. Clin. Psychiatry. — 2002. — Vol. 63 (suppl. 2). — P. 4—8.
2. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
3. Generalized Anxiety and Depression in Primary Care: Prevalence, Recognition, and Management / [H.-U. Wittchen, R. C. Kessler, K. Beesdo et al.] // J. Clin. Psychiatry. — 2002. — Vol. 63, № 8. — P. 24—34.
4. Марута Н. А. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза / Н. А. Марута, Т. В. Панько // Український вісник психоневрології — 2013. — Т. 21, вип. 1 (74) — С. 75—82.
5. Barlow D. H. Anxiety and it’s disorders / D. H. Barlow. — N. Y.: Guilford, 1988. — P. 77—138.
6. Wells A. Preliminary tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder / A. Wells, K. Carter // Behav Res Ther. — 1999. — Jun. — Vol. 37(6). — Р. 585—594.
7. Rickels K. What is generalized anxiety disorder? / K. Rickels, M. A. Rynn // J. Clin. Psychiatry. — 2001. — Vol. 62 (suppl. 11). — P. 4—12.
8. Wittchen H. U. Generalized anxiety disorder: nature and course / H. U. Wittchen, J. Hoyer // Ibid. — Р. 15—19.
9. Keller M. B. The long-term clinical course of generalized anxiety disorder / M. B. Keller // Ibid. — 2002. — Vol. 63 (suppl. 8). — Р. 11—16.
10. Tsuang M. T. Textbook in psychiatric epidemiology / M. T. Tsuang, M. Tohen. — N. Y.: Wiley-Liss, 2002. — 736 p.
11. Маркери-мішені та принципи психокорекції різних форм тривожних розладів / [Є. Г. Гриневич, М. В. Маркова, Г. М. Кожи на, В. С. Первий] // Медична психологія. — 2013. — № 1 (29). — С. 76—82.
12. Індивідуально-психологічні та клінічні особливості різних форм тривожних розладів/ [Є. Г. Гриневич, М. В. Маркова, Г. М. Кожина, В. С. Первий] // Таврический журнал психиатрии. — 2012. — Т. 16, № 3 (60). — С. 40—48.
13. Andrews G. Prevalence, comorbidity, disability and service utilization: overview of the Australian National Mental Health Survey / G. Andrews, S. Henderson, W. Hall // Br J Psychiatry. — 2001. — Vol. 178. — Р. 145—153.
14. Маркова М. В. Терапія при порушеннях сексуальності у хворих із генералізованим тривожним розладом / М. В. Маркова, Л. І. Юнда // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14. — № 2 (53). — С. 52—62.