ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Порівняльний аналіз депресивних і тривожних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології
Назва статтi Порівняльний аналіз депресивних і тривожних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алкогольної етіології
Автори Кутова Наталія Валеріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 56-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.19-08-059:616.37-002-036.12 Індекс ББК -
Анотацiя Хронічний панкреатит спричиняє різноманітні зміни у психоемоційній сфері пацієнтів: від ситуаційних реакцій до тривалих глибоких переживань, що можуть досягати клінічного рівня. У роботі наведені результати дослідження вираженості та структури депресивних та тривожних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом біліарної та алко гольної етіології. Більш ніж у 80 % пацієнтів з хронічним панкреатитом виявлені депресивні та тривожні стани різного ступеня вираженості, які проявляються різноманітною психопатологічною симптоматикою. У 75 % опи- туваних реєструвалися депресивний чи тривожний настрій, напруження, соматична тривога, зниження активності, загальносоматичні прояви, порушення сну, гастроінтестинальні та вегетативні симптоми. Специфіку психоемоційного профілю визначали почуття провини, суїцидальні тенденції, загальмованість, ажитація, іпохондрія, зниження маси тіла, інтелектуальні, соматичні м'язові, серцево-судинні, респіраторні, сечостатеві та сенсорні симптоми. У структурі афективних та невротичних станів домінували розлади легкого та середнього ступеня тяжкості. Найвищий рівень порушень виявлено у жінок з алкогольним хронічним панкреатитом. Наявні гендерні відмінності у вираженості симптомів депресії та тривоги у хворих з хронічною патологією підшлункової залози. Поширеність та структура депресивних та тривожних станів у пацієнтів з хронічним панкреатитом вказують на необхідність розроблення програм, спрямованих на ранню діагностику та терапію цих розладів, як елемента комплексної медико-психологічної допомоги хворим гастроентерологічного профілю.
Ключовi слова депресія, тривога, хронічний панкреатит
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Современные подходы к диетическому питанию больных хроническим панкреатитом [Текст] / [Н. В. Харченко, Г. А. Анохина, И. А. Коруля и др.] // Здоров'я України. — 2011. — № 4 (22). — С. 17—18.
2. Коваль В. Ю. Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті [Електронний ресурс] / В. Ю. Коваль, Е. Й. Архій, О. О. Болдіжар // Гастро ентерологія. — 2013. — № 3 (49). — Режим до- ступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/36818#prettyPhoto 3. Halloran C. Хронічний панкреатит [Text] / C. Halloran // Внутренняя медицина. — 2009. — № 4 (16). — С. 44—47.
4. Короткевич О. И. Хронический панкреатит: от патогене за к терапии [Электронный ресурс] / О. И. Короткевич // Русский медицинский журнал. — 2009. — № 19. — Режим доступа : http:// www.rmj.ru/articles_6765.htm
5. Различные виды пограничных соматических расстройств у пациентов с хроническим панкреатитом и пути их коррекции [Текст] / Ю. А. Гарипова, В. Л. Юлдашев, Ф. А. Зарудный [и др.] // Вестник ЮУрГУ. — 2011. — № 7. — С. 109—112.
6. Hamilton M. A rating scale for depression [Text] / M. Hamilton // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 1960. — № 23. — Р. 56—62.
7. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации [Текст] / под ред. А. Н. Белова, О. Н. Щепетова. — М.: Антидор, 2002. — 440 с.