ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Характерологічні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
Назва статтi Характерологічні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
Автори Венгер Олена Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 45-49
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-02:616.89-008.456]-054.7 Індекс ББК -
Анотацiя З метою дослідження характерологічних особливостей проведено обстеження за допомогою психо діагностичних методик 198 не емігрантів, 169 емігрантів та 191 реемігранти, у яких було встановлено діагноз депресії відповідно до критеріїв МКХ-10. Було виявлено наявність у досліджуваних хворих патохарактерологічних рис за гіпотимічним (дистимічним) типом. Ці зміни повин ні розглядатися у рамках провідного синдрому — депресивного або тривожно-депресивного. Вплив чинника еміграції та рееміграції на особливості особистісних трансформацій опосередковується соціально-психологічними чинниками, що дозволяє розглядати еміграцію як чинник, що сприяє патохарактерологічному розвитку у напрямку тривожно-депресивних змін, а рееміграцію — як чинник астено-депресивних та апато-депресивних особистісних трансформацій. Вплив чинника еміграції та рееміграції є найбільшим в групі хворих на психо- генні депресії, і найменшим — у групі хворих на органічні депресивні розлади. Виявлені закономірності мають бути враховані під час розроблення лікувальних, реабілітаційних та про- філактичних заходів.
Ключовi слова депресивні розлади, характерологічні особливості, емігранти, реемігранти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції. — К.: Представництво МОМ в Україні. — 2011. — 7 с.
2. Щорічна Доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Постанова Верховної Ради України від 05.04.2011 року № 3194-VI // Голос України. — 2011. — № 35. — С. 23—29.
3. Боднар А. М. Сравнительное исследование личностных особенностей эмигрантов из России, проживающих в США, и их российских родственников / А. М. Боднар, Нам Ен Дя // Психологический вестник Уральского государственного университета. — 2008. — Вып. 6. — С. 380—388.
4. Гуревич А. М. Мотивация эмиграции / А. М. Гуревич. — СПб.: Речь, 2005. — 272 с.
5. Gavin, B. E. The mental health of migrants / B. E. Gavin, B. D. Kelly, A. Lane et al. // Irish Medical Journal. — 2001. — Vol. 94. — P. 229—230.
6. Lauber C. Patterns of Psychiatric Inpatient Care in Migrants: Results from Switzerland / C. Lauber, B. Lay, W. Rossler // Swiss Medical Weekly. — 2006. — № 135. — Р. 50—56.
7. Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности / Л. Н. Собчик. — М.: МКЦ, 1991. — 76 с.
8. Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов — модифицированный восьмицветовой тест Люшера / Л. Н. Собчик. — М.: МКЦ, 1990. — 88 с.