ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Психодіагностичний підхід в оцінці особливостей особистості військовослужбовців
Назва статтi Психодіагностичний підхід в оцінці особливостей особистості військовослужбовців
Автори Вовк Вікторія Ігорівна
Заворотний В'ячеслав Іванович
Лазаренко Юрій Миколайович
Матвієнко Жанна Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 69-72
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-053.7:616.89-008.486:355 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені результати застосування опитувальника MMPI (СМІЛ) для вивчення структури особистісних особливостей військовослужбовців. Обстежено 56 військовослужбовців, з них у 24 осіб були клінічно верифіковані розлади невротичного регістру, у 20 осіб спостерігалися різні особистісні та поведінкові порушення, 12 осіб виявляли ті чи інші психотичні розлади, в тому числі у вигляді короткочасних епізодів. Контрольну групу склали військовослужбовці без будь-яких порушень психічної сфери (18 осіб). Застосування опитувальника СМІЛ в досліджуваних групах підтвердило наявні патопсихологічні порушення і дало чітку диференціацію досліджуваних нозологічних вибірок. Застосування опитувальника дозволяє виявити групи «нозологічного ризику» й направляти проблемних досліджуваних на додаткове обстеження. Отримані дані можуть бути використані під час вироблення тактики лікування військовослужбовців, проведення експертизи, а також під час розроблення психопрофілактичних і психогігієнічних заходів.
Ключовi слова психодіагностичне обстеження, військово службовці, патопсихологічні особливості, особистісні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гичун В. С. Особливості сучасної системи психогігієни і психопрофілактики серед військовослужбовців строкової служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / В. С. Гичун ; Харківський ін-т удосконалення лікарів. — Х., 1998. — 18 с.
2. Заворотный В. И. Некоторые клинико-психопатологические особенности невротических расстройств у военнослужащих срочной службы / В. И. Заворотный // Український вісник психоневрології. — Т. 7, вип. 2(20). — 1999. — С. 67—68.
3. Короленко Ц. П. Личностные расстройства / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. — СПб.: Питер, 2010. — 400 с.
4. Семке А. В. Расстройства личности как причина негодности к срочной службе в рядах Вооруженных Сил на примере Томской области / А. В. Семке // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. — 2006. — Приложение (41). — С. 249—250.
5. Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (MMPI) : практическое руководство / Л. Н. Собчик. — СПб.: Речь, 2007. — 224 с.