ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Порівняльний аналіз модифікаційної (зумовленої внутрішньоутробним впливом) і генетичної складових схильності щодо розвитку аутоімунної демієлінізуючої патології у щурів різної статі, спадково обтяжених розсіяним склерозом за материнською лінією
Назва статтi Порівняльний аналіз модифікаційної (зумовленої внутрішньоутробним впливом) і генетичної складових схильності щодо розвитку аутоімунної демієлінізуючої патології у щурів різної статі, спадково обтяжених розсіяним склерозом за материнською лінією
Автори Гейко Валентина Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 29-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК Індекс ББК -
Анотацiя З метою визначення середової та генетичної складових у забезпеченні статевих особливостей ризику розвит ку експериментального розсіяного склерозу проведений порівняльний аналіз сприйнятливості та стійкості щодо індукції аутоімунного енцефаломієліту як моделі розсіяного склерозу у сибсів I покоління імунізованих самок за різних умов їх антенатального і післянатального розвитку, пов'язаного з періодами хвороби та ремісії у матері. Під час оцінки спадкового ризику показано суттєву роль епігенетичної спадкоємності у самочок, поряд із самцями, для яких характерним є переважання власне генетичного компонента, що, ймовірно, свідчить про необхідність урахування терапевтичної чутливості і пластичності демієлінізуючої патології на етапі планування вагітності у хворих на розсіяний склероз пацієнток з метою послаблення експресії спадкової обтяженості потомства.
Ключовi слова експериментальний розсіяний склероз, спадкова обтяженість, потомство, фенотипова дис- персія, відносний ризик
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гейко, В. В. Влияние грудного вскармливания на формирование рассеянного склероза у потомства самок, иммунизированных в раннем послеродовом периоде / В. В. Гейко, С. В. Утевская, О. В. Кириченко // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дванадцяті Данилевські читання). — Харків, 2013. — С. 37—38.
2. Handel, A. E. Epigenetics: molecular mechanisms and implications for disease / A. E. Handel, G. C. Ebers, S. V. Ramagopalan // Trends Mol Med. — 2010. — 16(1). — P. 7—16.
3. Epigenetics in multiple sclerosis susceptibility: difference in transgenerational risk localizes to the major histocompatibility complex / [M. J. Chao, S. V. Ramagopalan, B. M. Herrera et al.] // Hum Mol Genet. — 2009. — Vol. 18. — P. 261—266.
4. Влияние генетических факторов на фенотипическую экспрессию рассеянного склероза / [Д. С. Коробко, Н. А. Малкова, Е. В. Булатова и др.] // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. — М., 2013. — Вып.2, № 2. — С.10—16.