ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Порівняльний аналіз ефективності селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну в комп- лексному лікуванні терапевтично резистентних депресій
Назва статтi Порівняльний аналіз ефективності селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну і селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну в комп- лексному лікуванні терапевтично резистентних депресій
Автори Рахман Людмила Володимирівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 141-144
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:615.015.46]-085.214.32.001.36 Індекс ББК -
Анотацiя В ході дослідження було проведено порівняльний аналіз ефективності антидепресантів групи СІЗЗСН (венлафаксину) та групи СІЗЗС (пароксетину) в комплексному лікуванні хворих із терапевтично резистентними депресіями. З позицій системного підходу було проведено комплексне обстеження та лікування 51 пацієнта. 24-тижневий період спостереження та лікування засвідчив достовірно вищу ефективність венлафаксину, що виявлялася у швидшій редукції депресивної симптоматики (вже на 8 тижні лікування відмічалося зменшення клінічних проявів депресії майже в 2 ра зи), зменшенні загальної вираженості симптомів (покращання на 72 % в групі з застосуванням венлафаксину та 64,5 % в групі з використанням пароксетину), покращанні показників якості життя в групах лікування із достовірно вищим результатом в групі хворих, які отримували венлафаксин.
Ключовi слова терапевтично резистентні депресії, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, інгібі- тори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Relationship of Variability in Residual Symptoms with Recurrence of Major Depressive Disorder during Maintenance Treatment / [J. F. Karp, D. J. Buysse, P. R. Houck, et al.] // Focus. — 2005. — Vol. 3(1). — P. 161—169.
2. Кожина А. М. Современные подходы к терапии депрессивных расстройств / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 129.
3. Вертоградова О. П. Затяжные депрессии (закономерности формирования, прогноз, терапия) / О. П. Вертоградова, В. В. Петухов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2005. — № 4(15). — С. 18—23.
4. Марута Н. А. Клинико-психопатологические особенности и принципы терапии невротических депрессий / Н. А. Марута // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 2(31). — С. 210—214.
5. Entsuah R. Response and Remission Rates in Different Subpopulations With Major Depressive Disorder Administered Venlafaxine, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, or Placebo / R. Entsuah, H. Huang, M. Thase // J. Clin. Psychiatry — 2001. — Vol. 62. — P. 869—877.
6. Al-Harbi K. S. Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions / K. S. Al-Harbi // Patient Prefer Adherence. — 2012.— Vol. 6.—P. 369—388.
7. Кутько И. И. Резистентные состояния при психофарма- котерапии аффективных расстройств: предпосылки формирования, квалификация, терапия / И. И. Кутько, В. Д. Мишиев, К. Т. Згурская // Арх. психиат. — 2004. — T. 10. — № 1. — С. 196—199.
8. Fava C. A. The concept of recovery in major depression / C. A. Fava, C. Ruini, C. Belaise // Psychol. Med. — 2007. — Vol. 48. — P. 103—111.
9. Підкоритов В. С. Сучасні підходи до лікування «фармако- резистентних» депресій / В. С. Підкоритов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2(63). — С. 55—57.
10. Михайлов Б. В. Фармакодинамические механизмы тера- певтического действия и побочных эффектов антидепрессантов / Б. В. Михайлов // Там само. — 2014. — Т. 22, вип. 2 (79). — С. 103—106.
11. Mace S. Selective serotonin reuptake inhibitors: a review of efficacy and tolerability in depression / S. Mace, D. Taylor // Expert. Opin. Pharmacother. — 2000. — Vol. 73. — P. 277—281.
12. Дробижев М. Ю. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина: возможно ли сочетание эффективности и безопасности / М. Ю. Дробижев // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2004. — Т. 6 (5). — С. 248—250.
13. Тейз М. Э. Ремиссии при лечении венлафаксином и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) / М. Э. Тейз, А. Р. Энтсью, Р. Л. Рудольф // Социальная и клиническая психиатрия. — 2005. — Т. 15. — С. 41—48
14. Burnett F. E. Venlafaxine: pharmacology and therapeutic potential in the treatment of depression / F. E. Burnett, T. G. Dinan // Hum. Psychopharmacol. — 1998. — Vol. 13. — P. 153—162. 15. Montgomery S. A. Venlafaxine: a new dimension in antidepressant pharmacotherapy / S. A. Montgomery // J. Clin. Psychiat. — 1993. — Vol. 54. — P. 119—126.
16. Smith D. Efficacy and tolerability of venlafaxine compared with selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants: a meta-analysis / D. Smith, C. Dempster, J. Glanville // Br. J. Psychiatry. — 2002. — Vol. 180. — P. 396—404.
17. Ware J. Overview of the SF-36 Health Survey and the International anality of Life Assessment (JQOLA) / J. Ware, B. Gandek // Projekt J. Clin. Epidemiology. — 1998. — Vol. 11. — P. 903—912.