ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Вітчизняні особливості диференціальної діагностики ши- зоафективного розладу при різних його типах (Друге повідомлення)
Назва статтi Вітчизняні особливості диференціальної діагностики ши- зоафективного розладу при різних його типах (Друге повідомлення)
Автори Сазонов Сергій Олександрович
Байбарак Наталія Анатоліївна
Серікова Ольга Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 101-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено спектр діагнозів, у межах яких проводилася диференціальна діагностика при різних типах шизоафективного розладу (ШАР) у практиці роботи психіатра в Україні. Депресивний тип найчастіше диференціювали із захворю- ваннями спектра шизофренії, уніполярною депресією та розладами органічного ґенезу. Не завжди вірно встановлений полюс афекту. При маніакальному типі також у першу чергу диференціювали шизофренію та органічні розлади. Наявність в клінічній картині маніакального афекту деякою мірою сприяє вірній та більш швидкій діагностиці ШАР у хворих у вітчизняній практиці. Змішаний афект утруднює виокремлення афективних порушень як осьових при ШАР та більше ніж інші схиляє діагноста до встановлення шизофренії та органічних розладів.
Ключовi слова шизоафективний розлад, типи, діагностика, диференціаль на діагностика.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вітчизняні особливості диференціальної діагностики шизо- афективного розладу (Перше повідомлення) [Текст] / Сазонов С. О., Байбарак Н. А., Серікова О. С., Назарчук А. Г. // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 2 (75). — С. 61—65.
2. Нуллер, Ю. Л. Аффективные психозы [Текст] // Ю. Л. Нуллер, И. Н. Михаленко — Л.: Медицина, 1988. — 264 с.
3. Руководство по психиатрии [Текст] / [А. С. Тиганов, А. В. Снеж невский, Д. Д. Орловская и др.]; под ред. акад. РАМН А. С. Тига но ва. — в 2-х т. — М.: Медицина, 1999.
4. Пантелеева, Г. П. Шизоаффективный психоз: нозологическая оценка и дифференциальный диагноз [Текст] / Г. П. Пантелее ва, П. В. Бологов // Журнал неврологии и психиатрии. — 2008. — № 108 (9). — С. 4—10.
5. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов. — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
6. World Health Organization. ICD-10 International Classification of Diseases. Version: 2010. [Electronic Resource]. — Mode of access : URL : http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/V
7. American Psychiatric Association "Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth Edition, Text Revision: DSMIV- TR" [Text]. — Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2000.
8. Schizoaffective Disorder in the DSM-5 [Electronic Resource] / [D. Malaspina, M. J. Owen, S. Heckers, et al.] // Schizophr. Res. — 2013. — Vol. 150. — Issue 1. — P. 21—25. — Mode of access : URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2013.04.026
9. Marneros A. The schizoaffective phenomenon: the state of the art [Text] / A. Marneros // Acta Psychiatr Scand Suppl. — 2003. — № 418. — Р. 29—33.
10. Цыганков, Б. Шизоаффективные и шизотипические рас- стройства [Электронный ресурс] / Б. Цыганков, А. Ханнанова // Мед. газета Конспект врача. — 2013. — № 77. — С. 8—9. Режим доступа : http://krasgmu.ru/sys/files/content_attach/1382926869_77_ shizoaffektivnye_i_shizotipicheskie_rasstroiistva.pdf 11. Психиатрия и наркология : электронный учебник [Электронный ресурс] / под ред. Н. Г. Незнанова. — Тема № 9 «Эндогенные психозы ч. 11: Шизофрения, шизоаффективное и шизотипическое расстройства, хронические бредовые психозы» / В. В. Дунаевский. — Режим доступа : http://spbmu.s-psy.ru/obucenie/ kurs-psihiatrii/5-kurs-lecebnyj-fakultet/elektronnyj-ucebnik-popsihiatrii/ tema-no9-sizofrenia/sizofrenia-v-v-dunaevskij-#TOC-F-25-
12. Коренев, А. Н. Клинико-психопатологическая дифференци- ация шизоаффективных психозов с преобладанием аффективных расстройств [Текст] // Журнал неврологии и психиатрии. — 1994. T. 94. — № 6. — С. 45—49.
13. Пантелеева, Г. П. Шизоаффективный психоз. Глава 3. [Электронный ресурс] / Г. П. Пантелеева, В. И. Дикая // Эндогенные психические заболевания : электронный учебник [под ред. А. С. Тиганова]. — Режим доступа : http://ncpz.ru/lib/54/book/29/ chapter/72