ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Поширеність епілепсії в Україні
Назва статтi Поширеність епілепсії в Україні
Автори Дьяченко Лілія Іванівна
Сергієнко Оксана Вікторівна
Степанова Ірина В’ячеславівна
Петриченко Ольга Олександрівна
Кравченко Ніна Григорівна
Офіцерова Юлія Віталіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 29-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-036.22(477) Індекс ББК -
Анотацiя За даними ВООЗ у світі проживає 40—50 млн зареєстрованих хворих на епілепсію. В різних країнах показник поширеності епілепсії коливається від 0,65 до 30—40 на 1000 населення. Суттєві недоліки в наданні медичної допомоги хворим на дану патологію обумовлені різними причинами виникнення і розвитку епілепсії, високою частотою її стертих, безсудомних, атипових форм, коморбідністю, труднощами диференціальної діагностики, необхідністю надання медичної допомоги різними спеціалістами, відсутністю чітких епідеміологічних характеристик, у зв’язку з цим у світі більше 75 % хворих не отримують своєчасної допомоги й адекватного лікування. В Україні на кінець 2013 року кількість зареєстрованих хворих на епілепсію складала 0,25 % від загальної кількості населення і відповідала 246,4 на 100 тис. населення. За 13-річний період показник поширеності епілепсією збільшився з 235,1 до 246,4 на 100 тис. населення, показник за- хворюваності за цей час зменшився з 18,7 до 16,3. Наголошуються значні (у 3—4 рази) коливання цих показників в різних регіонах країни. Особи працездатного віку складали 63,6 % зареєстрованих хворих.
Ключовi слова епілепсія, поширеність, захворюваність.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гехт, А. Б. Эпидемиология и фармакоэкономические аспекты эпилепсии [Текст] / А. Б. Гехт // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2005. — Т. 105. — № 8. — С. 63—65. 2. Эпилепсия. Информационный бюллетень ВОЗ № 999, октябрь 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : // http: www.who.int/mediacentr
3. Эпидемиология эпилепсии в России / [А. Б. Гехт, А. Е. Мильчакова, Ю. Ю. Чурилин и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2006. — № 1 (прил. к журн. Эпилепсия). — С. 3—7.
4. Шнайдер, Н. А. Эпидемиология в Красноярске, Краснояр ском крае и в Республике Тыва [Электронный ресурс] / Н. А. Шнайдер. — Режим доступа : http: www.professors.ua
5. Крицкая, Ю. А. Клинико-эпидемиологическая характеристи- ка эпилепсии в Забайкалье [Текст] / Ю. А. Крицкая, Н. А. Шнайдер, Ю. А. Ширшов // Эпилепсия. — 2012. — № 1. — С. 23—28.
6. Киссин, М. Я. Эпидемиология психических расстройств у больных эпилепсией в Санкт-Петербурге [Текст] / М. Я. Киссин, Н. Г. Незнанов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2006. — № 4. — С. 5—9.
7. Броди, М. Дж. Течение и рациональная терапия эпилепсии [Текст] / М. Дж. Броди // Международный неврологический журнал. — 2005. — № 4. — С. 72—83.
8. Литовченко, Т. А. Эпилепсия и цереброваскулярные заболевания [Текст] / Т. А. Литовченко // Здоров’я України. Неврологія, психіатрія, психотерапія. — 2014. — № 1(28). — С. 12—13.
9. Jallon, Pierre. Эпидемиология идеопатических генерализо- ванных эпилепсий [Текст] / Pierre Jallon, Patricк Latour (Geneva Switzerland) // Международный неврологический журнал. — 2007. — № 6(16). — С. 36—43.
10. Дзяк, Л. А. Эпилепсия [Текст] / Л. А. Дзяк, Л. Р. Зенков, А. Г. Кириченко. — Киев : Книга-плюс. — 2001. — 168 с.
11. Forsgren L., Epydemiology of Epilepsya Global Problem [Text] / L. Forsgren // Sweden journal of the Neurological Sciences. — 2001. — Vol. 187, № 1. — P. 212.
12. Накаяма, Джунко. Генетика епілепсій [Текст] / Джунко Накаяма // Международный неврологический журнал. — 2005. — № 1. — С. 30—32.
13. Третьяков, Д. В. Генетичні аспекти комплексного вивчення епілепсій у дітей [Текст] / Д. В. Третьяков // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 109.
14. Sacred disease secrets revealed: The genetics of human epilepsy [Text] / [Julie Turnbull, Lohi Hannes, Kearney Jennifer A., et al.] // Hum. Mol. Genet. — 2005. — 14, № 17. — P. 2491—2500.
15. ЕЕГ характеристики у хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією [Текст] / [А. Є. Дубенко, Г. Ф. Череватенко, О. А. Васильєва, Ю. А. Бабкіна] // Український вісник психонев- рології. — 2010. — Т. 18, вип. 4(65). — С. 21—23.
16. Литвиненко, Н. В. Серцеві напади при епілепсії [Текст] / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник, Т. М. Запорожець // Вісник епілеп- тології. — 2013. — № 2 (41—42).
17. Fryze, W. Narady padaczkowe u chorych ze stwardnieniem rozsianym / W. Fryze, K. Michаtak // Nevrol. Neurochir. pol. — 2005, 39, № 4, прил. 2. — С. 292.
18. Динаміка епісиндрому у нейроонкологічних хворих [Текст] / [В. І. Цимбалюк, І. Я. Сидор, М. М. Шевельов та ін.] // Вісник епілептології. — 2013. — № 2(41—42). — С. 37—41.
19. Мар’єнко, Л. Б. Зміни особистості при епілепсії як чинник психологічного патоморфозу захворювання [Текст] / Л. Б. Мар’єнко, А. О. Вовк, К. М. Мар’єнко // Міжнародний неврологічний жур- нал. — 2014. — № 1(63). — С. 11—15.
20. Зінченко, А. В. Характер соціально-психологічної адаптації та особистісні властивості хворих на епілепсію [Текст] / А. В. Зінченко // Вісник епілептології. — 2013. — № 2 (41—42). — С. 65—69.
21. Martin, J. Brodie. Epilepsy in later life [Text] / Martin J. Brodie, Andrew T. Elder, Patric Kwan // The Lancet Neuro logy. — 2009. — Vol. 8, Issue 11. — P. 1019—1030.