ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Організація реабілітаційного процесу в Комунальному закладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання»
Назва статтi Організація реабілітаційного процесу в Комунальному закладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання»
Автори Зільберблат Геннадій Михайлович
Іващенко Валентина Кирилівна
Тімен Маргарита Єлізарівна
Іващенко Надія Євгенівна
З рубрики ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 137-140
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.862:614.2 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена комплексної реабілітації в умовах психіатричного стаціонару. Розглядається до- свід організації реабілітаційного процесу в Комунальному закладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання». Наведені поетапна схема надання реабілітаційної допомоги і короткий опис реабілітаційних заходів, що застосовують на кожному етапі. Викладено основні позитивні ефекти комплексної реабілітації.
Ключовi слова реабілітаційні заходи, комплексне лікування психічно хворих.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией : монография / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк, 2009. — 584 с.
2. Александровский Ю. А. История отечественной психиатрии. В 3-х т. Т. 2. Лечение и реабилитация / Ю. А. Александровский. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 480 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 22, ВИП. 4 (81) — 201140 4 ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
3. Бабин С. М. Психотерапия психозов : практическое руководство / С. М. Бабин. — СПб.: СпецЛит, 2012. — 335 с.
4. Гурович И. Я. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в психиатрии / И. Я. Гурович, А. Б. Шмуклер, Я. А. Сторожакова. — М., 2004. — 492 с.
5. Мажбиц В. Б. Актуальность психосоциальной реабилитации в лечении больных шизофренией (обзор литературы) / В. Б. Мажбиц // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63). — С. 57—60.