ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Модель організації медико-психологічного супроводу стомованих хворих на амбулаторному етапі лікування
Назва статтi Модель організації медико-психологічного супроводу стомованих хворих на амбулаторному етапі лікування
Автори Мєрліч Сергій Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 80-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.35-006-089.87:316.6 Індекс ББК -
Анотацiя В медико-психологічній науці наголошується важливість та ефективність використання комплексного мультидисциплінарного підходу у наданні допомоги різним категоріям хворих, зо крема пацієнтам з онкопатологією. Під час організації медико-психологічного супроводу для онкологічного хворого нами було зроблено спробу розширити медичну модель надання допомоги пацієнту на амбулаторному етапі лікування за рахунок включення елементів психокорекційної та психопрофілактичної роботи з самим онкохворим та його родиною, а також с медичним персоналом.
Ключовi слова медико-психологічний супровід онкохворого, мультидисциплінарний підхід, кишкова стома, онкопсихологія, паліативна допомога, соціальна онкологія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гнездилов А. В. Психические аспекты в онкологической практике / А. В. Гнездилов // Гидеон Рихтер в СНГ. — 2001. — № 1. — С. 69.
2. Гублер Е. В. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях/ Е. В. Гублер, А. А. Генкин. — Л.: Медицина, 1973. — 144 с.
3. Дудниченко А. С. О важности оценки психического состоя- ния онкологических больных и членов их семей / А. С. Дудниченко, Л. Н. Дышлев, А. Ю. Дышлева // Проблемы медицинской науки и образования. — 2003. — № 3. — С. 68—80.
4. Психотерапия : учебник / под ред. Б. Д. Карва сар ско го. — [2-е изд-е]. — СПб.: Питер, 2002. — 672 с.
5. Шаверен Д. Умирающий пациент в психотерапии / Д. Ша- верен. — М.: «Когито-Центр», 2006. — 318 с.
6. Яворська Т. П. Медико-психологічна допомога онкологіч- ним хворим, які перенесли хірургічне втручання з формуванням кишкової стоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 19.00.04 / Яворська Тетяна Петрівна; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2012. — 23 с.
7. Яныпин П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яныпин. — СПб.: Питер, 2004. — 336 с.
8. Mehnert A. Assessment of psychosocial distress and resources in oncology: a literature review about screening measures and current developments / A. Mehnert, C. Lehmann, P. Cao // Psychother. Psychosom. Med. Psychol. — 2006. — Vol. 56. — № 12. — P. 462—479.
9. Spiegel, D. Effects of psychotherapy on cancer survival / D. Spiegel // Nat. Rev. Cancer. — 2002. — Vol. 2. — P. 383—389.