ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Корекція когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку
Назва статтi Корекція когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку
Автори Статінова Олена Анатоліївна
Мамедалієва Севиндж Аликизи
Селезньова Софія Веніамінівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 134-136
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4:159.922-08 Індекс ББК -
Анотацiя Статтю присвячено застосуванню похідного екзогенного холіну альфосцерата (гліатиліну) як нейропротектора для корекції когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією мозку. Когнітивні порушення при хронічній ішемії головного мозку характеризуються порушеннями в усіх сферах пізнавальної діяльності: модальноне специфічними розладами пам'яті, по рушеннями мислення, швидкості оброблення інформації, виконавчих функцій, пов'язаних із структурними змінами в лобних, тім'яних і лімбічної ділянках. У статті наведені дані, що свідчать на користь ефективності холіну альфосцерата при нейродегенеративних розладах, що характеризуються зниженням холінергічної нейротрансмісії. Показано, що призначення Гліатиліну хворим з когнітивними порушеннями в дозі 1000 мг в/м 1 раз на добу протягом 14 днів, потім 400 мг 2 рази на добу протягом 2 місяці значно покращує когнітивні функції, підвищує розумову праце здатність.
Ключовi слова хронічна ішемія мозку, когнітивні порушення, холіну альфосцерат.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Горбась І. М. Епідеміологічна ситуація щодо серцево- судинних захворювань в Україні: 30-річне моніторування / І. М. Горбась // Практична ангіологія. — 2010. — № 9—10. — С. 6—10.
2. Міщенко Т. С. Епідеміологія неврологічних захворювань в Україні / Т. С. Міщенко // Нейро News. — 2008. — № 3. — С. 76—77.
3. Суслина З.А. Сосудистые заболевания головного мозга. Эпидемиология. Патогенетические механизмы. Профилактика : монография / Суслина З. А., Варакин Ю. Я., Верещагин Н. В. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 350 с.
4. Клинико-фармакологические аспекты нейропротективной терапии при острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения / [Верткин А.Л., Лукашов М.И., Наумов А.В. и др.] // Русс. мед. журн. — 2007. — Т. 15, №2 (283). — С. 106—113.
5. Климов Л.В. Когнитивные нарушения в остром периодеишемического инсульта / Л. В. Климов, В. А. Парфенов // Неврологический журнал. — 2006. — Т. 11 (прил. 1). — С. 53—56.
6. Pendlebury S. T. Prevalence, incidence and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis / S. T. Pendlebury, P. M. Rothwell // Lancet Neurol. — 2009; 8(11): 1006—18.
7. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике / Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. — 2006. — С. 4—12.
8. Кадыков А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия : руковод- ство / Кадыков А. С., Манвелов Л. С., Шахпаронова Н. В. — М. : Гэотар-Медиа, 2013. — 232 с.