ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний панкреатит
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний панкреатит
Автори Шевченко Юлія Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 119-121
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008-036:616.37-002-036.1 Індекс ББК -
Анотацiя Було обстежено 60 пацієнтів з діагнозом «хронічний панкреатит» (К 81.1 за МКХ-10). У 65,0 % хворих виявлено непсихотичні психічні розлади. Наведено дані про клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний панкреатит. Встановлено питому вагу й описані провідні синдроми: астено-невротичний (16,7 %) та тривожно-депресивний (48,3 %). Кореляційний аналіз психопатологічної симптоматики у хворих на хронічний панкреатит виявив низку особливостей кількісної та якісної структури емоційних розладів.
Ключовi слова клініко-психопатологічні особливості, непсихотичні психічні розлади, хронічний панкреатит.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Соматоформні розлади — сучасна загальномедична проблема / [Михайлов Б. В., Сарвір І. М., Баженов О. С. та ін.] // Український медичний часопис. — 2003. — № 3. — С. 73—77.
2. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике / [Любан-Плоца Б., Пельдингер В., Крегер Ф., Педерак- Хофман К.]. — СПб., 2000. — 287 с.
3. Марута Н. А. Депрессивные расстройства в структу- ре невротических расстройств / Марута Н. А., Явдак И. А., Теренковский Д. И. // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, вип. 3. — С. 81—83.
4. Сукиасян С. Г. Агрессивность и патология человека: сома- тизированные психические нарушения / С. Г. Сукиасян, Н. Г. Манасян // 11-й Всемирный конгресс по психиатрии. — Гамбург, 1999. — С. 235.
5. Psychological aspects of the functional gastrointestinal disorders / [Drossman D., Creed F., Olden K. et al.] // Gut. — 1999. — Vol. 45. — P. 25—30.
6. Подкорытов В. С. Депрессии. Современная терапия : руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 352 с.