ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Клініко-психопатологічні фактори формування резистентності при тривожно-фобічних розладах
Назва статтi Клініко-психопатологічні фактори формування резистентності при тривожно-фобічних розладах
Автори Явдак Ірина Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 122-125
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-008.47-07:612.017.1 Індекс ББК -
Анотацiя З метою визначення соціодемографічних та клініко-психопатологічних особливостей резистентних тривожно-фобічних розладів (F40.8) обстежено 50 хворих: 26 — з ознаками резистентності та 24 — без ознак резистентності. Як клініко-психопатологічні особливості резистентних тривожно-фобічних розладів виокремлено низьку соціальну адаптованість у вигляді недостатньої сімейної та професійної реалізованості; затяжний початок захворювання; наявність соматичної обтяженості; негативне ставлення до лікування у психіатра; поєднання складних, суб’єктивно важко подоланих психотравмуючих чинників, поширених переважно на сферу здоров’я, з соматизацією, формуванням складних клініко-психопатологічних комплексів (тривож- но-фобічно-депресивно-іпохондричних) та дезадаптивної поведінкової стратегії «уникнення».
Ключовi слова резистентність, тривожно-фобічні розлади, клініко- психопатологічні особливості.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Быков Ю. В. Депрессии и резистентность : практическое руководство для врачей [Текст] / Быков Ю. В., Беккер Р. А., Резников М. К., — М.: ИЦ РИОР; НИЦ Инфра-М, 2013. — 374 с. — Серия: Наука и практика.
2. Васильева А. В. Затяжные формы невротических расстройств: клинико-психопатологические аспекты и вопросы терапии [Текст] / Васильева А. В., Караваева Т. А., Полторак С. В. // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 4. — C. 81—87.
3. Громов, Л. А. Общие и частные проблемы терапевтической резистентности [Текст] / Л. А. Громов // Рациональная фармакотерапия. — № 2. — 2011. — C. 13—17.
4. Клейн В. Н. Психодиагностические корреляты терапевтической резистентности больных параноидной шизофренией [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии : сб. науч. работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской област- ной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев; Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/books/actual/ paper047.htm.
5. Марута Н. О. Синдромоутворення при резистентних дисоціативних розладах (психопатологічні механізми невро зо ґенезу) [Текст] / Н. О. Марута, Г. С. Рачкаускас, І. О. Явдак // Український вісник психоневрології. — Т. 22, вип. 1 (78). — 2014. — С. 72—75.
6. Резистентні тривожно-фобічні розлади (чинники фор- мування та методи корекції) [Текст] / [Н. О. Марута, І. О. Явдак, С. П. Колядко, О. С. Череднякова] // Таврический журнал психиатрии. — 2013. — Т. 16. — № 3 (64). — С. 116—123.
7. Практикум по психологии посттравматического стресса [Текст] / под ред. Н. В. Тарабриной. — СПб.: Питер, 2001. — 272 с.