ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Клініко-автоматизовані особливості та мотивації сфера у жінок із платформою вегетативної дизфункцією
Назва статтi Клініко-автоматизовані особливості та мотивації сфера у жінок із платформою вегетативної дизфункцією
Автори Герасименко Лариса Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 66-68
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.442.4: (618.177-06: 618.12-002-036.1) Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені клініко-психопатологічні особливості жінок, які страждають на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи. Дослі дже но становлення сексуальності, роль соматогенних, психогенних і  соціогенних чинників у  психосексуальному та  соматосексуальному розвитку у пацієнтів даної групи. Встановлено чинники, що сприяють розвитку сімейної дезадаптації при наявності соматоформної веге- тативної дисфункції серцево-судинної системи у  жінок.
Ключовi слова соматоформна вегетативна дисфункція, психосексуальний, соматосексуальний розвиток, мотивація, мотив.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психосоматическая медицина : базисный курс для врачей и клинических психологов / О. Г. Сыропятов, Ю. Н. Астапов; под ред. акад. А. Н. Крымской и О. Г. Сыропятова. — Киев : Науковий світ, 2008. — 276 с.
2. Критерий качества жизни в психиатрической практике / [Н.  А.  Марута, Т.  В.  Панько, И.  А.  Явдак и  др.]  — Харьков: РИФ «Арсис», ЛТД, 2004. — 240 с.
3. Фанталова Е. Б. Об одном методическом подходе к исследо- ванию мотивации и внутренних конфликтов // Психологический журнал. — 1992. — № 1. — С. 107—117.
4. Ильин  Е.  П.  Мотивация и  мотивы  / Е.  П.  Ильин.  — СПб.: Питер, 2000. — 512 с. 5. Васильченко  Г.  С.  Сексопатология  / Г.  С.  Васильченко, Г. Ф. Дей нега, Ю. А. Решетняк Г. С. — М., 1983 — 488 с.
6. Келли, Гэри  Ф. Основы современной сексологии  / Гэри  Ф.  Кел ли; пер. с  англ. А.  Голубев, Н.  Исупова, С.  Комаров и др. — СПб. : Питер, 2000. — 896 с. : ил. — (Учебник нового века).
7. Скрипніков А. М. Порушення здоров'я сім'ї при розла ді особистості у чоловіків / А. М. Скрипніков. — Х.: Основа, 2001. — 274 с.
8. Международная классификация болезней (10-й пере смотр). Клас сификация психических и поведенческих расстройств. — Киев : Факт, 1999. — 183 с.