ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Ґендерні психологічні особливості дітей з неврозоподібним енурезом
Назва статтi Ґендерні психологічні особливості дітей з неврозоподібним енурезом
Автори Лук'янцева Ольга Юріївна
Привалова Наталія Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 72-75
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85:616.62-008.222/223-053.2 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчено деякі психологічні особливості 72 дітей, хворих на неврозоподібний енурез, з урахуванням ґендерних відмінностей. Результати дослідження дозволяють зробити вис новок про наявність більш виражених ознак невротичного розвитку особистості у групі дівчаток, хворих на енурез, в порівнянні з хлопчиками: порушення системи самооцінки, розлади психічної та соціальної адаптації. Крім того, в родинах дівчаток були виявлені порушення виховання по типу домінуючої гіперпротекції, в той час як сприйняття власної родини як конфліктної, переживання почуття неповноцінності в родинній ситуації було здебільш характерним для хлопчиків.
Ключовi слова ґендерні відмінності, діти, енурез, взаємовідносини у родині, «вторинна» невротизація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Беляускайте Р. Ф. Рисуночные пробы как средство диа- гностики развития личности ребенка / Р. Ф. Беляускайте // Диагностическая и коррекционная работа школьного психо- лога. — М., 1987. — С. 67—80.
2. Колесников Г. Ф. Ночное недержание мочи / Г. Ф. Колесни- ков. — Киев : «Здоровье», 1989. — 168 с.
3. Нартова-Бочавер С. К. «Coping Behavier» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. — 1997. — Т. 18. — № 5. — С. 20—30.
4. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методы патопсихологии / С. Я. Рубинштейн. — М.: Медицина 1970. — 215 с.
5. Соколова Е. Т. Апробация методики косвенного измерения системы самооценки (КИСС) / Е. Т. Соколова, Е. О. Федотова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. «Психология». — 1982. — № 3. — С. 77—81.
6. Тарабрина Н. В. Техника изучения реакций на фрустрирующую ситуацию / Н. В. Тарабрина // Иностранная психология. — 1994. — Т. 2. — № 2 (4). — С. 68—76.
7. Трошин В. М. Расстройства мочеиспускания у детей : монография / Трошин В. М., Радаева Т. М., Куркина С. А. — Н. Новгород, 1999. — 49 с.
8. Фесенко Ю. А. Энурез и энкопрез у детей : монография / Ю. А. Фесенко. — СПб.: Наука и техника, 2010. — 272 с.
9. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. — М.; СПб.: «Форум», 1996 — 63 с.