ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Ґендерні аспекти формування депресивних розладів у чоловіків
Назва статтi Ґендерні аспекти формування депресивних розладів у чоловіків
Автори Яцина Андреа Тіборівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 126-129
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-055.1-092:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення ґендерних чинників і механізмів патоґенезу депресивних розладів у чоловіків обстежено 117 чоловіків з депресіями — основна група дослідження: 62 — із розладом адаптації F43.21 та 55 — з депресивним епізодом F32.0, F32.1. А також 98 жінок з депресіями — контрольна група: 51 — з депресивною реакцією F43.21 та 47 — з депресивним епізодом F32.0, F32.1. Досліджено конституціонально-біологічні чинники (спадкова обтяженість психічною па- тологією та алкогольною залежністю, наявність невропатичної конституції в дитинстві); екзогенно-органічні чинники (патологія вагітності та пологів, черепно-мозкова травма, нейроін- фекції, нейроінтоксикації, соматичні хвороби); соціальні чинники (освіта, сімейний стан, характер праці, місце проживання, особливості виховання); чинники психічної травматизації, а також патопсихологічні чинники (характерологічні особливості, особливості преморбідного конституціонально-біологічного чинника «маскулінність-фемінність», особливості прояву аґресивних реакцій та цінніснопотребової сфери). Встановлено основні ґендерно-обумовлені чинники та описано патопсихологічні механізми патоґенезу депресивних розладів у чоловіків.
Ключовi слова ґендерно-орієнтовані чинники, патоґенез, патопсихологічні механізми, депресивні розлади.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов, В. А. Медико-социальная реабилитация боль- ных с психическими расстройствами [Текст] / В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк : Каштан, 2009. — 584 с.
2. Бойко, А. М. Інтегративний підхід в лікуванні депресій [Текст] / А. М. Бойко, Н. В. Кузь // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і психосоматичних хвороб: тези доповідей. — Вінниця, 2010. — С. 14—15.
3. Дьяконов, И. Ф. Психологическая диагностика в практике врача [Текст] / И. Ф. Дьяконов, Б. В. Овчинников. — М.: СпецЛит, 2008. — 144 с.
4. Евсегнеев, Р. А. Психиатрия в общей медицинской практике [Текст] / Р. А. Евсегнеев. — М.: МИА, 2010. — 592 с.
5. Ковпак, Д. В. Депрессия. Диагностика и методы лечения [Текст] / Д. В. Ковпак, Л. Л. Третьяк. — СПб.: Наука и техника, 2009. — 320 с.
6. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра [Текст] / В. Н. Краснов. — М.: Практическая медицина, 2011. — 432 с.
7. Марута, Н. А. Восстановление социального функционирования — основная цель терапии депрессии [Текст] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 8 (53). — С. 16—20.
8. Марута, Н. А. Депрессии в общемедицинской практике [Текст] / Н. А. Марута, Л. Н. Юрьева, А. И. Мамчур. — Киев, 2009. — 30 с.
9. Овчинников, Б. В. Психическая предпатология, превен- тивная диагностика и коррекция [Текст] / Б. В. Овчинников, И. Ф. Дъяконов, Л. В. Богданова. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. — 368с. 10. Репина, Л. П. Гендерная история: проблемы и методы исследования [Текст] / Л. П. Репина // Новая и новейшая исто- рия. — 1999. — № 6. — С. 41—58.
11. Смулевич, А. Б. Психические расстройства в клинической практике [Текст] / А. Б. Смулевич. — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 720 с.
12. Фанталова, Е. Б. Об одном методическом подходе к ис- следованию мотивации и внутренних конфликтов [Текст] / Е. Б. Фанталова // Психологический журнал. — 1992. — Т. 13. — № 1. — С. 107—117.
13. Bahavarnia, E. Epidemiologic investigation of depression, anxiety, stress among Iranian couples: a life cycle perspective [Electronic Resource] / E. Bahavarnia. — 17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal, January 2009 // European Psychiatry. — 2009. — Vol. 24. — Suppl. 1. — P. S781. — Mode of access : URL : http:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933809710144
14. Baldwin, R. C. Depression in later life [Text] / R. C. Baldwin. — NY: Oxford university press, 2010. — 118 p.
15. Lam, R. W. Depression [Текст] / R. W. Lam, H. Mok. — NY: Oxford university press, 2008. — 116 p.