ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Емоційні розлади у хворих на епілепсію як мультидисциплінарна проблема
Назва статтi Емоційні розлади у хворих на епілепсію як мультидисциплінарна проблема
Автори Полякова Олександра Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 90-93
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89.02 613.86.70 Індекс ББК -
Анотацiя З метою клініко-психопатологічної характеристики непсихотичних афективних розладів у хворих з різними формами епілепсії і розроблення принципів їхньої профілактики та реабілітації хворих нами було проведено комплексне обстеження 107 осіб обох статей, у віці 18—45 років, із встановленим діагнозом епілепсія, у яких в інтеріктальному періоді виявлені афективні розлади. Встановлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних та клініко- психопатологічних чинників, які провокують розвиток афективних порушень у хворих на епілепсію. Встановлено, що в обстежених хворих спостерігаються афективні реакції, депресивні розлади, обсесивно-фобічні порушення та дисфорії. При цьому депресивні розлади містять у собі тужливі, адинамічні, іпохондричні, тривожні варіанти та депресії з деперсоналізаційними пору- шеннями. В залежності від етіології виокремлюють такі варіанти афективних розладів у хворих на епілепсію: нозогенні, психогенні, зумовлені прийомом протиепілептичних препаратів та поєд- нані. Розроблено патогенетично обґрунтовану комплексну систему психотерапевтичної допомоги при афективних розладах у хворих на епілепсію.
Ключовi слова непсихотичні афективні розлади, епілепсія, клінічні особливості, психотерапевтична корекція.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Депрессия и эпилепсия: две стороны одной медали [Текст] / [Авакян Г. Г., Бадалян О. Л., Бурд С. Г. и др.] // Русский медицинский журнал. — 2008. — № 12. — С. 14—19
2. Болдырев А. И. Психические особенности больных эпилепсией / А. И. Болдырев. — М. : Медицина, 2000. — 384 с.
3. Броди М. Дж. Течение и рациональная терапия эпилепсии (Natural history and rational treatment of epilepsy) / М. Дж. Броди // Международный неврологический журнал. — 2005. — № 4. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.mif-ua. com/archive/article/2669
4. Бурчинский С. Г. Критерии выбора препарата антиконвуль- санта: клинико-фармакологические аспекты [Текст] / С. Г. Бурчинский // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 3 (56). — С. 46—49.
5. Гавенко В. Л. К вопросу профилактики развития аффективных расстройств у больных эпилепсией [Текст] / В. Л. Гавенко, И. Н. Стрельникова // Вісник Вінницького державного медичного університету. — 2003. — № 2/2. — С. 860—861.
6. Зенков Л. Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства : руководство для врачей [Текст] / Л. Р. Зенков. — М.: МЕДпрессинформ, 2007. — 208 с.
7. Зенков Л. Р. Фармакологическое лечение эпилепсии [Текст] / Л. Р. Зенков // Русский медицинский журнал. — 2000. — № 10. — С. 411—417.
8. Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых, женщин и мужчин [Текст] : руководство для врачей / В. А. Карлов. — М.: Медицина, 2010. — 720 с.
9. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні [Текст] / Н. О. Марута // Нейро News. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90.
10. Чабан О. С. Принципи психотерапії у хворих на епілепсію з непсихотичними розладами [Текст] / О. С. Чабан, В. В. Завгородня // Архів психіатрії. — 2010. — Т. 16. — № 1(60). С. 45—47. 11. Юр'єва Л. М. Психічні розлади при епілептичному захво- рюванні [Текст] / Л. М. Юр'єва, С. Г. Носов. — К., 2009. — 196 с.