ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Депресивний синдром у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень
Назва статтi Депресивний синдром у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень
Автори Поясник Ірина Миронівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 94-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454+616.24 Індекс ББК -
Анотацiя На базі Обласного фтизіопульмонологічного центру м. Івано-Франківська проведено клініко-психопатологічне обстеження 120 пацієнтів з з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), які перебували на стаціонарному лікуванні. Метою роботи було виявлення поширеності та адекватності діагностики системних ефектів і супутньої патології у пацієнтів з ХОЗЛ. У статті розглядається питання депресії у хворих з ХОЗЛ. Наведено результати клініко-психопатологічного обстеження хворих з ХОЗЛ ІІ—IV стадії за допомогою шкали депресії Гамільтона та шкали тривожності Спілбергера — Ханіна. На підставі аналізу результатів дослідження в обстежуваних виявлено тривожно-депресивні розлади: у хворих з ХОЗЛ ІІ—ІІІ стадії діагностовано депресію легкої степені тяжкості, у хворих з ХОЗЛ IV стадії — середньої тяжкості. Крім того, проведене дослідження вказує на необхідність призначення відповідного медикаментозного або психотерапевтичного лікування.
Ключовi слова хронічне обструктивне захворювання легень, депресія, когнітивні розлади.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Фещенко, Ю. І. Хронічне обструктивне захворювання легень та супутня депресія — важлива медико-соціальна проблема / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, О. В. Поточняк // Український пуль- монологічний журнал. — 2013. — № 3. Додаток. — С. 56—58.
2. Чучалин, А. Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания / А. Г. Чучалин // Пульмонология. — 2008. — № 2. — С. 5—14
3. Яшина, Л. А. Современные принципы лечения ХОЗЛ: базисно, планово, длительно / Л. А. Яшина // Здоров'я України. — 2008. — № 19. — С. 12—13
4. Хроническое обструктивное заболевание легких: можно ли предотвратить проблему? / Ю. И Фещенко, Л. А. Яшина, Н. Г. Горовенко [и др.] // Там само. — 2006. — № 11—12. — С. 17—19.
5. Островський, М. М. До питання поліморбідності та комор- бідності у хворих на ХОЗЛ / М. М. Островський, П. Р. Герич // Український пульмонологічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 19—24. 6. Распутіна, Л. В. Коморбідність неспецифічних захворювань органів дихання та серцево-судинної системи в практиці лікаря / Л. В. Распутіна // Там само. — С. 25—27.
7. Фещенко, Ю. И. Хроническое обструктивное заболева ние легких — актуальная медико-социальная проблема / Ю. И. Фещенко // Там само. — 2011. — № 2. — С. 6.
8. Дамулин И. В. Дисциркуляторная энцефалопатия : метод. рекомендации / И. В. Дамулин, В. В. Захаров. — М., 2000. — 20 с.
9. Міщенко Т. С. Клінічні шкали і психодіагностичні тести у діагностиці судинних захворювань головного мозку : метод. рекомендації / Т. С. Міщенко, Л. Ф. Шестопалова. — Х.: ВІПОЛ, 2008. — 36 с.
10. Fabbri, L. M. From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? / L. M. Fabbri, K. F. Rabe // Lancet. — 2007. — Vol. 370. — P. 797—799.
11. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension, and cardiovascular disease in chronic obstructive pulmonary disease / [D. M. Mannino, D. Thorn, A. Swensen, F. Holguin] // Eur. Respir. J. — 2008. — Vol. 32. — P. 962—969.
12. Інвалідність: первинна, скрита, прогнозована : монографія / автори-упорядники : А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова [та ін.] ; Український державний науково-дослідний ін-т медико-со- ціальних проблем інвалідності, Дніпропетровський національний ун-т імені Олеся Гончара. — Дн. : Пороги, 2012. — 385 с.
13. Global initiative for chronic obstructive pulmonary disease revised 2011 / GOLD executive committee, GOLD science committee. — 2011. — 90 p.