ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Архітектоніка особливостей організації нічного сну за даними полісомнографічних показників у хворих на розсіяний склероз
Назва статтi Архітектоніка особливостей організації нічного сну за даними полісомнографічних показників у хворих на розсіяний склероз
Автори Сухоруков Віктор Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 52-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004. 2:612.821.7:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі подано результати полісомнографічного дослідження нічного сну у 16 хворих на розсіяний склероз (РС) з різними типами перебігу на різних етапах патологічного процесу. Показані об'єктивні зміни у функціонуванні сомногенних структур головного мозку у хворих з ремітуючо-прогредієнтним, первинно-прогредієнтним, вторинно-прогредієнтним, ремітуючим типами РС, що проявлялися у зміні архітектоніки нічного сну, дестабілізації стадій сну, активації десинхронізуючих систем головного мозку в період сну, порушенні механізмів організації та під- тримання як фази повільного сну, так і фази швидкого сну. Виявлені порушення, з урахуванням вираженості клінічної симптоматики, більшою мірою були притаманні хворим з ремітуючо-прогредієнтним і вторинно-прогредієнтним типами перебігу РС. Ступінь збереження функціонування неспецифічних систем мозку у даної категорії хворих необхідно враховувати під час прогнозування типу перебігу РС.
Ключовi слова розсіяний склероз, полісомнографічне дослідження, архітектоніка нічного сну.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вейн, А. М. Нарушения сна и бодрствования [Текст] / А. М. Вейн, Я. И. Левин. В кн.: Болезни нервной системы : руководство для врачей / под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана; т. 2. — М.: Медицина, 2001. — С. 391—417.
2. Рассеянный склероз: актуальность проблемы в Украине, современные аспекты иммунопатогенеза, клиники, диагнос тики и лечения [Электронный ресурс] / [Волошина Н. П., Грицай Н. Н., Евтушенко С. К. и др.] // Новости медицины и фармации. Психиатрия и неврология (215). — 2007. Режим доступа : http:// www.mif-ua.com/archive/article/1399
3. Левин, Я. И. Инсомния: современные диагностические и лечебные подходы [Текст] / Я. И. Левин. — М.: Медпрактика-М, 2005. — 115 с.
4. Логинов В. В. Парадоксальный сон и восстановительные функции мозговой ткани [Текст] / В. В. Логинов, В. Б. Дорохов, В. М. Ковальзон // Нейронауки. — 2007. — № 2. — С. 29—33.
5. Kryger, M. H. Principles and practice of sleep medicine [Text] / M. H. Kryger, T. Roth, W. C. Dement. — 4 ed. — Philadelphia : Sandeurs, 2005. — 1517 p.
6. Шмидт Т. Е. Рассеянный склероз [Текст] : руководство для врачей / Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно. — М.: МЕДпресс-информ, 2010. — С. 13—20.
7. Multiple sclerosis [Text] / [Noseworthy J. H., Lucchinetti C., Rod rigues M., Weinshenker B. G.]. // N. Engl. J. Med. — 2000; 343: 938—52.
8. Воробьева Н. Л. Особенности противовирусного иммуни- тета у больных рассеянным склерозом [Текст] / Воробьева H. Л., Демкина В. А., Гервазиева В. Б. // Нейроиммунология. — 2005. — Т. 3. — № 1. — С. 28—32.
9. Prevalence of sleep problems in individuals with multiple sclerosis [Text] / [Bamer A. M., Johnson K. L, Amtmann D., Kraft G. H.] // Mult Scler. — 2008. — Vol. 14. — № 8. — P. 1127—1130.
10. Клінічна характеристика розповсюдженості розсіяного склерозу в залежності від екологічної забрудненості зовнішнього середовища у Львівській області та м. Львові [Текст] / [Т. І. Негрич, М. Я. Хавунка, Н. П. Волошина та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2005. — Т. 13, вип. 1(42). — С. 28—31.
11. Dhib-Jalbut S. Immunology of multiple sclerosis: A critical review [Text] / S. Dhib-Jalbut, D. Mc Farlin // Epidemiolody. — 1993. — № 4. — P. 464—470.