ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Порівняльний аналіз застосуванняконвенційних нейролептиків та атипових антипсихотиків із використанням соціореабілітаційних заходів при лікуванні психічних захворювань шизофренічного спектра
Назва статтi Порівняльний аналіз застосуванняконвенційних нейролептиків та атипових антипсихотиків із використанням соціореабілітаційних заходів при лікуванні психічних захворювань шизофренічного спектра
Автори Римша С. В.
Теклюк С.В.
Мруг О.Ф.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 49-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8 Індекс ББК -
Анотацiя У статті аргументовано необхідність подальшого пошуку антипсихотичних препаратів для поліпшення якості лікування психічних захворювань шизофренічного спектра разом з залученням социореабілітационних заходів, що дало б можливість подолання актуальних на сучасному етапі проблем психофармакотерапії.
Ключовi слова психофармакотерапевтичні методи, соціо реабілітаційні підходи.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов, В. А. Медико-социальная реабилитация больных с психическими расстройствами : руководство для врачей- психиатров, психологов и соц. работников/ В. А. Абрамов, И. В. Жигулина, Т. Л. Ряполова. — Донецк: Каштан, 2006. — 268 с.
2. Абрамов В. А. Психический дефект при шизофрении и про- блема госпитализма/ В. А. Абрамов, Г. Г. Путятин, А. В. Абрамов // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2008. — № 1. — С. 101—116.
3. Применение атипичного нейролептика рисполепт при ле- чении шизофрении и шизоаффективных психозов : пособие для врачей / [Литвинцев С. В., Колчев А. И., Койстрик К. Н. и др.]. — СПб., 2001. — С. 2—23.
4. Марута Н. А. Особенности манифеста различных форм шизофрении (диагностика и принципы терапии) / Н. А. Марута, А. Н. Бачериков // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1. — С. 46—52.
5. Медико-соціальна реабілітація хворих на ініціальну шизоф- ренію (методичні рекомендації) / МОЗ України, Київський центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. — Київ, 2007. — С. 7—12.
6. Мосолов С. Н. Основы психофармакотерапии / С. Н. Мосолов. — М.: Восток, 1996. — 288 с.
7. Мосолов С. Н. Современный этап развития психофарма- котерапии / С. Н. Мосолов. В кн.: Новые достижения в терапии психических заболеваний / под ред. проф. С. Н. Мосолова. — М.: Изд-во БИНОМ, 2002. — С. 21—37.
8. Руководство по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. — М.: Медицина, 1983. — Т. 1.
9. Смулевич А. Б. Некоторые актуальные проблемы клиничес- кой психофармакотерапии / А. Б. Смулевич, Г. П. Пантелеева // Журнал невро логии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1983. — Т. 83. — № 9. — С. 1345—1351.
10. Темков И. Клиническая психофармакология / И. Темков, К. Киров. — М.: Медицина, 1971. — 356 с.
11. Blin O. Antipsychotic and anxiolytic properties of risperidone, haloperidol and metholrimeprazine in schizophrenic patients / Blin O., Azorin J., Bouhours P. // Clin. Psychopharm. — 1996. — Vol. 16, № 1. — P. 38—44.