ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Оценка эффективности комплексного консервативного лече ния больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обуслов- ленными грыжами межпозвоночных дисков, по данным клиничес- кого и компьютерно-томографического исследований
Назва статтi Оценка эффективности комплексного консервативного лече ния больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обуслов- ленными грыжами межпозвоночных дисков, по данным клиничес- кого и компьютерно-томографического исследований
Автори Васильева-Линецкая Л. Я.
Фурса И. А.
Кас И. В.
З рубрики ТЕЗИ IV-ГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ ТА НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ «ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА В НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ. СЬОГОДЕННЯ Й МАЙБУТНЄ», Україна, Харків, 3—5 жовтня 2012 р. (НЕВРОЛОГІЯ)
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 80
Тип статті Тези Індекс УДК 615.711-073.43-08:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя
Ключовi слова
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури