ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Емоційні розладиу хворих на ішемічну хворобу серця
Назва статтi Емоційні розладиу хворих на ішемічну хворобу серця
Автори Федак М.Б.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 59-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.1-005.4:616.89.19 Індекс ББК -
Анотацiя У статті викладені дані з клініко-психопатологічного та патопсихологічного вивчення хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Виділені провідні психопатологічні синдроми, встановлено підвищення рівня тривоги та депресії. Сформована етапна система психотерапевтичної корекції.
Ключовi слова ІХС, тривога, депресія, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова // Неврология и психиатрия. — 2008. — № 243. — С. 71—74.
2. Марута Н. А. Новые возможности терапии депрессивных расстройств / Н. А. Марута // Здоров’я України. — 2008. — № 7/1 (додатковий). — С. 5.
3. Марута Н. А. Депрессии в общесоматической практике: Справ. Пособие для врачей первичной медико-санитарной сети / Н. А. Марута, Л. Н. Юрьева, А. И. Мамчур. — Киев, 2009. — 30 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 60 — ТОМ 20, ВИП. 3 (72) — 2012 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕРВОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
4. Михайлов Б. В. Соматоформные расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии / Б. В. Михайлов, Е. И. Кудинова // Архів психіатріі. — 2010. — Т. 16, вип. 3(62). — С. 8—13.
5. Смулевич А. Б. Психосоматические расстройства (аспекты психопатологии и клинической систематики) / А. Б. Смулевич, А. А. Сыркин, А. Н. Львов // Приложение к журналу Неврология, психиатрия, психосоматика. — 2010. — С. 4—36.
6. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні: Інформаційно-аналітичний огляд за 2000—2010 рр. — Харків, 2011. — 173 с.
7. Сучасна діагностика і лікування в психіатрії (2-е видання, пере- роблене та доповнене) / за ред. д. м. н., проф. Підкоритова В. С. В кн.: Довідник лікаря «Психіатр». — К.: Доктор-Медік, 2011. — 292 с.
8. Табачніков С. І. Актуальні проблеми психічного здоров’я населення України // Міжнародний психіатричний журнал. — 2007. — Т. I, № 1. — С. 5—7.
9. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомо- га в Україні: проблеми та рішення/ Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
10. Чабан О. С. Діагностика та лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдрому Х) : методичні рекомендації / О. С. Чабан, О. О Хаустова, О. Ю. Жабенко. — К., 2009. — 40 с.
11. An open label trial of interpersonal psychotherapy in depressed patient with coronary disease / [D. Koszycki, S. Lofountaine, N. Fiasure- Smith et al.] // Psychosomatics. — 2004. V. 45(4). — P. 319—324.