ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином
Назва статтi Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 64-66
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.214-061.64 Індекс ББК -
Анотацiя З позиції доказової фармації вивчено особливості режиму контролю лікарських засобів із кортексином. Отримані дані використано під час розроблення схем комплексної фармакокорекції наркопацієнтів з опіоїдною залежністю. Наукова новизна та теоретична значущість здобутих результатів захищена патентом України.
Ключовi слова доказова фармація, режим контролю, лікарські засоби, кортексин, наркопацієнти, опіоїдна залежність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Компендиум 2009 — лекарственные препараты / под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова. — К.: МОРИОН, 2009. — 2224 с.
2. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и нарко- логии / под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. — Харьков: Факт, 2003. — 784 с.
3. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» / Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17. — Вип. 2 (додаток). — С. 212—222.
4. Пат. 60001 Україна, МПК (2011.01) А 61 К 31/00. Спосіб комплексної терапії хворих на опіоїдну залежність / [І. К. Сосін, О. П. Гудзенко, В. В. Шаповалов (мол.), О. А. Осипов, С. І. Тараненко, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Ю. Ф. Чуєв, О. В. Друзь, І. М. Сквіра, А. О. Кадиров, В. О. Скобелєв, А. Д. Сайков] ; заявник і патентов- ласник Харк. мед. акад. післядип. освіти. — № u 201013202 ; заявл. 08.11.10 ; опубл. 10.06.11, Бюл. № 11. — 10 с.
5. Сосін І. К. Психічні та соматоневрологічні розлади здоров’я, обумовлені вживанням опіоїдів та їх фармацевтична корекція : метод. реком. / І. К. Сосін, В. П. Черних, В. В. Шаповалов (мол.). — Х., 2007. — 29 с.
6. Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні: лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря / за ред. В. В. Шаповалова. — Х.: Скорпіон, 2010. — 1200 с.
7. Фармацевтическое право в наркологии / Под ред. В. А. Шапо- валовой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков: Факт, 2004. — 798 с.
8. Шаповалов В. В. (мол.). Доказова фармація: організаційно- правові підходи до замісної фармакотерапії наркопацієнтів в Україні / В. В. Шаповалов (мол.) // Ліки України плюс. — 2010. — № 1. — С. 13—15.
9. Шаповалов В. В. (мол.). Нераціональне вживання психоактивних речовин та судово-фармацевтичний моніторинг наркопацієнтів із розладами психіки та поведінки / В. В. Шаповалов (мол.) // Фармацевтичний журнал. — 2011. — № 1. — С. 25—28.
10. Legislation in pharmacy, forensic pharmacy and evidence-based pharmacy: Study book (series: Pharmaceutical law) / [V. A. Shapovalova, V. V. Shapovalov (Jr.), V. V. Shapovalov, et al.]. — [3-rd ed.]. — Kharkiv, 2011. — 160 p.