ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Вивчання параметрів агресивності при ВІЛ-інфекції
Назва статтi Вивчання параметрів агресивності при ВІЛ-інфекції
Автори Жабенко Н. Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 59-61
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.444.9:616-022.6 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 143 хворих на ВIЛ інфекцію. За результатами тестування за методикою Басса — Даркі встановлено, що ВІЛ-інфіковані мають вірогідно вищі показники агресивності (54,97 ± 13,6) та ворожості (33,04 ± 15,6) у порівнянні із групою зіставлення (27,21 ± 5,9 и 9,7 ± 3,8). Виявлено взаємозв’язок між агресивними тенденціями і глибиною депресії та наявністю суїцидальних намірів.
Ключовi слова ВIЛ-iнфекцiя, агресія, ворожість.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Singh, D. Seroprevalence and HIV-associated factors among adults with severe mental illness — a vulnerable population / D. Singh, A. Berkman, M. Bresnahan // South African Medical Journal. — 2009. — Vol. 99 (7). — P. 523—527.
2. Тухтарова, И. В. Копинг-стратегии, механизмы психологи- ческой защиты и психосоциальная адаптация больных с ВИЧ- инфекцией : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Медицинская психология» / И. В. Тухтарова. — СПб., 2003. — 24 с.
3. Беляева, В. В. Особенности психического состояния лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека в процессе социально-психологической адаптации / В. В. Беляева, Е. В. Ручкина // Советская медицина. — 1991. — № 2. — С. 80—82.
4. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм. — М., 1994. — 386 с.
5. Абрамова, А. А. Агрессивность при депрессивных расстройствах : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Медицинская психология (психологические науки)» / А. А. Абрамова. — М., 2005. — 28 с.
6. Kendell, R. Relationship between aggression and depression. Epidemiological implications of hypothesis / R. Kendell // Archive of General Psychiatry. — 1970. — Vol. 22 (4). — P. 308—318.
7. Panakal, W. Role of aggression, rejection, and attributions in the prediction of depression in children / W. Panakal, J. Garbera // Development and Psychopathology. — 1992. — Vol. 4. — P. 145— 165.
8. Aggression, suicide, and serotonin: relationships to CSF amine metabolites / [G. Brown, M. Ebert, P. Goyer et al.] // American Journal of Psychiatry. — 1982. — Vol. 139. — P. 741—746.
9. Charles, C. Serotoninergic function, two-mode models of selfregulation, and vulnerability to depression: What depression has in common with impulsive aggression / C. Charles, J. Sheri, J. Jutta // Psychological Bulletin. — 2008. — Vol. 134 (6). — P. 912—943.
10. Depression and internally directed aggression: genetic and environmental contributions / [S. Haddad, D. Reiss, E. Spotts et al.] // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 61 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ Journal of American Psychoanalytical Association. — 2008. — Vol. 56 (2). — P. 515—550. Райгородский, Д
11. Я. Практическая психодиагностика / Д. Я. Райгородский. — Самара: БАХРАХ, 1999. — 669 с. 12. Bushman, B. Meta-analysis of factor analyses: an illustration using the Buss-Durkee Hostility Inventory / B. Bushman, H. Cooper, K. Lemke // Personality and Social Psychology Bulletin. — 1991. — Vol. 17 (3). — P. 344—349.
13. Lange, A. Validation of the Dutch adaptation of the buss-Durkee Hostility Inventory / A. Lange, B. Dehghani, E. De Beurs // Behavior research and therapy. — 1995. — Vol. 33 (2). — P. 229—233.