ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу
Назва статтi Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу
Автори Кальбус Олександр Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 8-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.379-008.64:612.823 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 112 хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу з тривалістю хвороби від 1 до 16 років (в середньому 7,6 ± 5,4 років). Серед цих хворих 77 (68,8 %) страждали також на артеріальну гіпертензію. До групи контролю увійшли 40 осіб, що не страждали на ЦД. 20 осіб з контрольної групи мали артеріальну гіпертензію. Усім хворим проводили спіральну комп’ютерну томографію головного мозку та розраховували основні морфометричні індекси коркової (FFR, SFR) та підкоркової (BCR, BFR) атрофії. Встановлено, що у хворих на ЦД відбуваються корково- атрофічні зміни мозку. У хворих на ЦД в сполученні з артеріальною гіпертензією відзначаються корково- підкоркові атрофічні зміни, але домінує коркова атрофія. Паління може підсилювати корково-атрофічні зміни головного мозку у хворих на ЦД 2 типу.
Ключовi слова цукровий діабет, морфологічні зміни головного мозку, коркова атрофія, корково-підкоркова атрофія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Leonard E. E. Diabetes and depression: Global perspectives / E. E. Leonard, Charles Ellis // Diabetes research and clinical practice. — 2010. — V. 87, № 1. — P. 302—312.
2. Ariza M. A. The economic consequences of diabetes and cardiovascular disease in the United States / M. A. Ariza, V. G. Vimalananda, J. L. Rosenzweig // Rev. Endocr. Metab. Disord. — 2010. — № 11. — P. 1—10.
3. Мищенко Т. С. Сахарный диабет и хронические нарушения мозгового кровообращения / Т. С. Мищенко, Т. Г. Перцева // Український неврол. журнал. — 2008. — № 3. — С. 4—11.
4. Xu W. L. Uncontrolled diabetes increases the risk of Alzheimer’s disease: a population-based cohort study / [W. L. Xu, E. von Strauss, C. X. Qiu et al.] // Diabetologia. — 2009. — № 52. — P. 1031—1039.
5. Мельник Т. М. Корреляционные взаимоотношения когнитивных нарушений и данных магнитно-резонансной томографии у больных с диабетической энцефалопатией / Т. М. Мельник // Український медичний альманах. — 2010. — № 4 (додаток). — С. 77—79.