ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз
Назва статтi Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз
Автори Васякіна Л. О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 45-49
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.633:616.89-008.47-08 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі вивчення клініко-психопатологічних, патопсихологічних та психофеноменологічних особливостей 493 хворих на пневмоконіоз (ПнК) у віці від 40 до 60 років, із них чоловіків — 269 (95,13 %), жінок — 24 (4,87 %), та групи порівняння, яку склали хворі, що страждають на пилові бронхіти (ПБ) — 148 осіб, розроблені програми психологічної корекції хворих на ПнК. Програма психологічної реабілітації спрямована на гармонізацію ставлення до хвороби, корекцію емоційного стану, на підвищення мотивації до лікування, на формування конструктивних способів поведінки в умовах хвороби, на відновлення порушених захворюванням міжособистісних відносин. Програма диференційованої психокорекції складається з підготовчого, психодіагностичного, власне корекційного та підтримуючого етапів, що збігаються з перебігом захворювання і проведеними лікувально-діагностичними заходами основного захворювання. Застосування психокорекційної програми сприяє зниженню рівня тривожності, підвищенню пізнавальної і соціальної адаптації; гармонізації типів ставлення до захворювання, поліпшення загального самопочуття хворих на ПнК.
Ключовi слова професійні захворювання, пневмоконіоз, психопатологія, психічні порушення, патогенез, клінічна психофеноменологія, система психокорекції, психотерапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александрова, Н. И. Современные возможности и принципы лечения хронического бронхита / Н. И. Александрова // Рос. мед. журнал. — 1997, № 2. — С. 18—21.
2. Проблемы и перспективы медико-социальной и социально- психологической реабилитологии / [Т. С. Алферова, С. А. Шиган, В. Б. Гаптов, Е. Ю. Шаталова] // Там же. — 1998, № 6. — С. 14—18.
3. Антонов, Н. С. Эпидемиология, факторы риска, профилактика / Н. С. Антонов, О. Ю. Стулова, О. Ю. Зайцева. — В кн.: Хроническая обструктивная болезнь лёгких / под ред. А. Г. Чучалина. — М., 1998. — С. 66—82.
4. Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая зашита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. — 1994. — Т. 15. — № 1. — С. 3—19.
5. Богомазова, А. В. Национальный конгресс по болезням органов дыхания, 4-й: Сб. резюме / А. В. Богомазова. — М., 1994. — С. 205.
6. Болезни органов дыхания : Руководство по медицине / гл. ред. Р. Беркоу; пер. с англ. — М.: Медицина, 1997. — С. 407—503.
7. Викулин, С. В. Психологические особенности больных хро- ническими обструктивными заболеваниями лёгких / С. В. Викулин, Ю. Ю. Бяловский, В. Н. Абросимов // Сб.-резюме 9-го нац. конгресса по болезням органов дыхания. — М., 1999. — С. 384.
8. Валиев, P. T. К проблеме взаимоотношения врача и больного при туберкулезе / P. T. Валиев, Г. А. Идиятулина // Проблемы туберкулёза. — 2000. — № 1. — С. 4—7.
9. Визель, А. А. Частота бронхообструктивного синдрома сре- ди больных, обратившихся к фтизиопульмонологу / А. А. Визель, М. Ф. Яушев, И. Н. Халфиев // Казанский мед. журнал. — 1998. — № 5. — С. 339 — 343.
10. Викулин С. В. Психологические особенности больных хро- ническими обструктивными заболеваниями легких / С. В. Викулин, Ю. Ю. Бяловский, В. Н. Абросимов // Сб.-резюме 9-го нац. конгресса по болезням органов дыхания. — М., 1999. — С. 384.
11. Личко А. Е. Медико-психологическое обследование соматических больных / А. Е. Личко, Н. Я. Иванов // Журнал неврологии и пси- хиатрии им. С. С. Корсакова. — 1990. — № 8. — С. 1195—1198.
12. Ломаченков, В. Д. Психологические особенности мужчин и женщин, впервые заболевших туберкулёзом лёгких, и их социальная адаптация / В. Д. Ломаченков, Г. Я. Кошелева // Проблемы туберкулёза. — 1997. — № 3. — С. 9—11.
13. Мазур, Е. С. Психологические особенности курящих и не- курящих больных хроническим обструктивным бронхитом / Е. С. Мазур // Сб.-резюме 6-го национального конгресса по болезням органов дыхания. — Новосибирск, 1996. — С. 13.