ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання
Назва статтi Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання
Автори Серікова Ольга Сергіївна
Усменцева О. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 90-93
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-036.1:616.153.96 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено та оцінено динаміку рівню триптофану та серотоніну у хворих з депресивним та маніакальним епізодом біполярного афективного розладу та загостренням рекурентного депресивного розладу в разі їх несприятливого перебігу. У клінічній картині при несприятливому перебігу біполярного афективного розладу зростала питома вага маніакальних фаз, структура фаз спрощувалась, наростали риси дратівливості, у ремісіях виникали астенізація, континуальні коливання афекту, а на біохімічному рівні спостерігалося переключення обміну триптофану з кіну- ренінового шляху на утворення серотоніну. Клінічними предикторами несприятливого перебігу рекурентного депресивного розладу були порушення регулярності сезонного ритму та тривалі затяжні фази більше одного року, а серед біохімічних особливостей можна відмітити знижений вміст триптофану в крові, який супроводжувався збільшенням рівня серотоніну.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, рекурентний депресивний розлад, триптофан, серотонін.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Akisskal, H. Classification, diagnosis and boundaries of bipolar disorder / H. Akisskal. In: WPA Series Evidence and Experience in Psychiatry. — 2002. — Vol. 5. — Chichester: John Wiely.
2. Барденштейн, Л. М. Нейромедиаторы и депрессия / Л. М. Барденштейн // Российский психиатрический журнал. — 2004. — № 3. — С. 54—58.
3. Blundell, John E. Serotonin and the biology of feelings / John E. Blundell // Amer. J. of Clin. Nutrition. — 1992, 55, 155S—159S.
4. Ерышев, О. Ф. Депрессии: проявления, лечение, профилактика / О. Ф. Ерышев, А. М. Спринц. — СПб.: Нева, 2005. — 93 с.
5. Кулинский, В. И. Катехоламины: биохимия, фармакология, физиология, клиника / В. И. Кулинский, Л. С. Колесниченко // Вопр. мед. химии — 2002. — Т. 48. — № 1. — С. 45—67.
6. Курский, М. А. Биохимические основы механизма действия серотонина / М. А. Курский, Н. С. Вакшеев — Киев: Наукова думка, 1974. — 296 с.
7. Значимость исходного эмоционального состояния для ней- роиммуномодуляции в условиях активации и блокады 5-НТ1А-рецепторов / [Идова Г. В., Давыдова С. М., Чейдо М. А. и др.] // Журнал высшей нервной деятельности. — 2005. — Т. 55. — № 4. — С. 567—572.
8. Аведисова, А. С. Побочные эффекты антидепрессантов, на- рушающие сексуальные функции / А. С. Аведисова // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2005. — Т. 7. — № 6. — С. 322—329. 9. Дробижев, М. Ю. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Больше различий, чем сходства / М. Ю. Дробижев // Там же. — 2005. — Т.7. — № 4. — С. 217—223.
10. Костюковська, Л. С. Удосконалений метод визначення серотоніну крові у клінічній неврології та психіатрії / Л. С. Костю- ковсь ка // Український вісник психоневрології]. — 1993. — № 1. — С. 30—32.
11. O emprego do dimetilaminobenzaldeido (DAB) na determinacao do teor de triptofano plasmatico. Uma adaptacao de spies e chambers / [Cruz Rubens, Godingo Pedro H., Gemeniz Sandra Regina, Barbabe Jose C.] // Arg. Biol. e technol. — 1987. — V. 30. — № 3. — Р. 515—523.
12. Дмитриева, Т. В. Периферические показатели метаболизма серотонина при психических расстройствах / Дмитриева Т. В., Дроздов А. З., Коган Б. М. // Рос. психиатрический журнал. — 2000, № 4. — С. 52—56.