ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Особливості клініки депресивних реакцій при хворобі Паркінсона
Назва статтi Особливості клініки депресивних реакцій при хворобі Паркінсона
Автори Сайко Д. Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 87-89
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6-07:616.895.4 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 134 хворих на хворобу Паркінсона, з них 58 хворих з депресивною реакцією (основна група), 76 хворих без ознак психічних порушень (контрольна група). Проведено синдромальний аналіз даного депресивного розладу, досліджено рухові, когнітивні, поведінкові, емоційні та соматовегетативні прояви депресії. Виділено основні клініко-психопатологічні особливості депресивних реакцій при хворобі Паркінсона, які полягають в помірнолегкому ступені депресії з провідними обсесивними та істеричними розладами, вираженості тривожного компонента у формуванні даної депресії.
Ключовi слова депресивна реакція, хвороба Паркінсона, клініко-психопатологічні особливості.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Безруков, В. В. Здоровье пожилых в Украине [Текст] / В. В. Безруков // Doctor. Журнал для практикующих врачей. — 2002. — № 5. — С. 5—8.
2. Богданова, И. В. Особенности профилактики паркинсонизма на современном этапе [Текст] / И. В. Богданова // Український вісник психоневрології. — 2005. — T. 13, вип.1(42). — C. 87—92.
3. Болезнь Паркинсона (G 20): Клинические рекоменда- ции [Текст] / [И. Н. Карабань, Н. В. Карабань, Т. С. Мищенко и др.] // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 215. — С. 16—23.
4. Вейн, А. М. Паркинсонизм [Текст] / А. М. Вейн, В. Л. Голубев, Ю. Э. Берзиньш — Рига: Зинатне, 1981. — 362 с.
5. Голубев, В. Л. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма [Текст] / В. Л. Голубев, Я. И. Левин, А. М. Вейн. — М.: Медпресс, 2000. — 416 с.
6. Грубляк, В. Т. Реабілітація людей похилого віку [Текст] / В. Т. Грубляк, В. В. Грубляк // Український вісник психоневрології. — 2007. — T. 15, вип. 1(50), (додаток). — C. 174.
7. Калищук-Слободин, Т. Н. Влияние немоторных нарушений на качество жизни больных болезнью Паркинсона [Текст] / [Т. Н. Калищук-Слободин, Ю. И. Головченко, С. И. Шкробот и др.] // Там само. — 2007. — T. 15, вип. 1(50), (додаток). — C. 58—59.
8. Карабань, Н. В. Болезнь Паркинсона и депрессия [Текст] / Н. В. Карабань, А. В. Гудзенко // Там само. — 2006. — Т. 14, вип. 3(48). — С. 19—22.
9. Левин, О. С. Болезнь Паркинсона [Текст] / О. С. Левин, Н. В. Федорова. — М.: Медицина, 2006. — 256 с.
10. Марута, Н. А. Депрессии в общемедицинской практике [Текст] / Н. А. Марута, Л. Н. Юрьева, А. И. Мамчур. — Киев, 2009. — 30 с.
11. Московко, С. П. Мир болезни Паркинсона [Текст] / С. П. Москов ко, Г. С. Московко // НейроNews. — № 3/2. — 2008. — С. 43—49.
12. Реминяк, И. В. Депрессивные расстройства в клинике нервных болезней [Текст] / И. В. Реминяк // Український вісник психоневрології. — 2008. — T. 16, вип. 3—4(56—57). — C. 55—56.
13. Федорова, Н. В. Опыт применения прамипексола в лечении болезни Паркинсона [Текст] / Н. В. Федорова, Т. К. Кулуа // Consi lium Medicum: журнал доказательной медицины для практикующих врачей. — 2008. — Т. 2. — № 2. — С. 38—40.
14. Study of the prevalence of depression among patients with Parkinson [Text] / [Crippa, J. A., Chagas M. H. N., Santos-Filho A. et al.] // 16th Congress of the European Psychiatry: abstract. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — P. 0005.