ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Лікувально-профілактичні тактики для дітей з фебрильними судомами
Назва статтi Лікувально-профілактичні тактики для дітей з фебрильними судомами
Автори Танцура Людмила Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 29-30
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-039.31-053-084-085 Індекс ББК -
Анотацiя На протязі 3—5 років під нашим спостереженням перебували 175 дітей у віці від 1 до 5 років (хлопчики — 100; дівчатка — 75) з фебрильними судомами. Їм були проведені дослідження: клініко-анамнестичне, ЕЕГ, МРТ, вірусологічне. Були виявлені клініко-анамнестичні та параклінічні ознаки, які свідчать про несприятливий перебіг фебрильних судом. Розроблені та обґрунтовані профілактичні та лікувальні тактики. Отримані результати дозволять своєчасно прогнозувати перехід фебрильних судом в епілепсії, підвищити якість діагностики та терапії, що будуть спрямовані на переривання процесу епілептогенезу.
Ключовi слова діти, фебрильні судоми, профілактика, лікування, епілепсії.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Протокол лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей: Протокол лікування епілептичного статусу (стану) у дітей / за ред. Мартинюк В. Ю. — К., 2005. — 15 с.
2. Шанько, Г. Г. Принятие решения о назначении антикон- вульсантов в детском возрасте при эпилепсии и угрожаемых по ее возникновению состояний / Шанько Г. Г., Шанько В. Ф., Шарко Е. Е. // Социальная педиатрия: Сб. науч. работ. — Киев: Интермед, 2005. — Вып. 3. — С. 396—402 3. Phenobarbital for febrile seizures — effects on intelligence and on seizure recurrence / Farwell J., Lee Y. J., Hirtz D. G., et al. // N. Engl. J. Med. — 1990; 322: 364—369.
4. Perucca, E. Clinical pharmacokinetics of new generation antiepileptic drugs at the extremes of age / E. Perucca // Clin. Pharmacokin. — 2006; 45: 351—363.