ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії
Назва статтi Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 102-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 510.21 Індекс ББК -
Анотацiя У статті з позиції судової фармації розглянуто можливості застосування продуктів бджільництва у лікуванні та реабілітації наркохворих із каннабіноїдною залежністю. Приведено основні ефекти апітоксинів при адиктивній залежності від каннабіноїдів.
Ключовi слова судова фармація, наркопацієнти, каннабіноїдна залежність, апітерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Геннадій Васильєв: На сьогодні існує два найбільш поширені джерела придбання наркотичних засобів — напряму через аптечні заклади та через мережу Інтернет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news.
2. Орлов, Б. Н. Зоотоксинология (ядовитые животные и их яды) / Б. Н. Орлов, Д. Б. Гелашвили. — М.: Высшая школа, 1985. — 280 с.
3. Лекарственные средства в наркопсихофармакологии / [В. А. Ша повалова, В. В. Шаповалов, Ю. И. Губский и др.]. — Х.: Пра пор, 2002. — 592 с.
4. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / [В. А. Шаповалова, П. В. Волошин, А. В. Стефанов и др.]. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
5. Лечение зависимостей : Полный справочник ; под ред. Ю. Ю. Елиссеева — М.: Эксмо, 2008. — 640 с.
6. Реуцкий, И. А. Лечение медом и другими продуктами пчеловодства : Рекомендации для врачей и пациентов / И. А. Реуцкий. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с.
7. Народная медицина : Семейный лечебник. — Х.: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга», 2008. — 512 с.
8. Під головуванням Президента відбулася нарада з питань протидії злочинності та посилення боротьби з наркоманією [Елект ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president. gov.ua/news.
9. Православная Церковь и современная медицина : Сб. ; под общ. ред. к. м. н. свящ. Сергия Филимонова). — СПб.: «Общество святителя Василия Великого», 2001. — 432 с.
10. Президент України переводить боротьбу з незаконним обігом наркотиків на якісно новий рівень [Елект ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. president.gov.ua/news.
11. Руководство по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — 2 изд., доп. и испр. — М.: Мед. информ. агентство, 2008. — 944 с.
12. Словарь-справочник по пчеловодству / А. И. Черкасова, И. К. Давыденко и др. — К.: «Урожай», 1991.
13. Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарст венные средства, отпускаемые без рецепта врача / [В. А. Шапо валова, А. В. Стефанов, И. М. Трахтенберг и др.]. — Х.: Факт, 2005. — 800 с.
14. Фармацевтическое право в гинекологии / [В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, Е. Е. Вырва и др.]. — Х.: Факт, 2004. — 288 с.
15. Фармацевтическое право в наркологии / [В. А. Шаповалова, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др.]. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
16. http: //apiprodukt-crimea.org.ua/lib/biopole.php.
17. http: //ukrpaseka.ru/nejrotropnye-svojstva-yada.
18. http: //www.api-centre.ru/news.
19. http: //www.paceka.ru/s75.html.
20. http: //www.pchelandiya.net/pchela/38-nemnogo-istorii.html.