ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та ви- раженості патологічної схильності до азартних ігор
Назва статтi Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та ви- раженості патологічної схильності до азартних ігор
Автори Аймедов Костянтин Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 86-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:362.147-036.22 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі комплексного дослідження 665 осіб (473 — з патологічною схильністю до азартних ігор, 114 — з алкогольною залежністю і 78 умовно здорових осіб), встановлені біологічні, соціальні та психологічні чинники ризику — антиризику формування та вираженості лудоманії. Отримані дані були покладені в основу розроблення комплексної системи лікування патологічної схильності до азартних ігор.
Ключовi слова патологічна схильність до азартних ігор, чинники ризику — антиризику
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Хобзей, М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомо- га в Україні: проблеми та рішення / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 10—14.
2. Табачніков, С. І. Психологічні особливості осіб із залежністю від азартних ігор / [С. І. Табачніков, Є. М. Харченко, Г. А. Пріб та ін.] // Архів психіатрії. — 2010. — Т. 16, № 4 (63). — С. 39—43.
3. Чабан, О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журнал психиатрии и медицинской психоло- гии. — 2009. — № 3 (23). — С. 13—21.
4. Сосин, И. К. О наркологической ситуации в Украине / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 174.
5. Мінко, О. І. Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстеження організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну / О. І. Мінко, І. В. Лінський // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 4 (65). — С. 91—97.
6. Binder, R. M. The psychodynamics of gambling / R. M. Binder // Arm. Am. Acad. Pol. Soc. Sci. — 1950. — N. 269. — P. 93—107.
7. Barker, J. C. Aversion therapy for compulsive gambling / J. C. Barker, M. Miller // Lancet. — 1966. — № 1. — P. 491—492.
8. Blaszczynski, A. Control versus abstinence in the treatment of pathological gambling: a two- to nine-year follow-up / A. Blaszczynski, N. McConaghy A. Frankova // British Journal of Addiction. — 1991. — Vol. 86. — P. 299—306.
9. Даренский, И. Д. Зависимость от азартных игр. Современные достижения наркологии / И. Д. Даренский // Материалы междунар. конф., посвященной 20-летию Национального научного центра наркологии 21—22 ноября 2005 г. — М., 2005. — С. 44—45.
10. Солдаткин, В. А. Концепции происхождения зависимого по- ведения (на модели патологического гемблинга) / В. А. Солдаткин // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2008. — № 3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //www.consilium-medicum.com/ article/17084.
11. Бухановский, А. О. Факторы предрасположения к патологиче- скому гемблингу / А. О. Бухановский, В. А. Солдаткин, И. В. Баранова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2008. — № 10. — С. 20—25.
12. Казаков, В. Н. Эпидемиологические, диагностические и терапевтические аспекты патологического пристрастия к азартным играм / [В. Н. Казаков, С. И. Табачников, О. Е. Шульц и др.] // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сб. науч. работ Ин-та неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины и Харьковской областной клиничес кой психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев; Харьков, 2010. — Т. 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //www.psychiatry.ua/books/actual/paper044. htm.
13. Осуховська, О. С. Клінічні особливості формування ігрової залежності та її профілактика / О. С. Осуховська // Архів психіат- рії. — 2010. — Т. 16, № 3 (62). — С. 87—90.