ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Фармацевтична діагностика фармакофобії
Назва статтi Фармацевтична діагностика фармакофобії
Автори Парамош О. В.
Громовик Б. П.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 62-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615:616-07]:616.89-008. Індекс ББК -
Анотацiя На основі анкетного опитування аптечних спеціалістів встановлені їхні думки відносно причин та особливостей лікування фармакофобій. Показано, що думки респондентів щодо лікування хворих на фармакофобію корелюють з розроб леною терапевтичною схемою, одначе відповідна проблема потребує спеціального алгоритму фармацевтичної опіки для хворих на фармакофобію. Встановлено, що більшість причин фармакофобії пов’язані з неналежною організацією медичної та фармацевтичної допомоги, а також соціальною та інформаційною складовими, тому їх усунення потребує належного державного управління охороною здоров'я, а також співпраці лікарів, аптечних фахівців, громадськості та засобів масової інформації.
Ключовi слова фармакофобія, фармацевтична діагностика, опитування, аптечні фахівці
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Страх. Види. Механізми розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://referaty.com.ua/ukr/details/8840/5/.
2. Pharmacophobia [Електронний ресурс]. — Режим досту- пу: http://www.wrongdiagnosis.com/p/pharmacophobia/intro. htm#whatis.
3. Medication phobia [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Medication_phobia.
4. Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon / [A. J. Barsky, R. Saintfort, M. P. Rogers, J. F. Borus] // JAMA. — 2002. — № 287. — Р. 622-627.
5. Giordano, J. Pain, placebo and nocebo: epistemic, ethical, and practical issues / J. Giordano, M. V. Boswell // Pain Physician. — 2005. — № 8(4). — Р. 331—333.
6. Акжигитов, Р. Г. Фармакофобия у больных с лекарственной аллергией / Р. Г. Акжигитов, И. В. Галкина, Н. Б. Щербенко // Лечащий врач. — 2000. — № 4. — С. 50—54.
7. Яцкова, Г. Ю. Концепція фармацевтичної діагностики / Г. Ю. Яцкова, Б. Л. Парновський // Фармацевтичний журнал. — 1999. — № 2. — С. 18—24.
8. Санитарная статистика. Ч. 1: Методика статистического ис- следования / под ред. И. Случанко. — М., 1981. — 118 с.