ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність
Назва статтi Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність
Автори Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Малініна Н.Г.
Сухая М.Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 112-114
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.84:614.31:615.322:613.83:616-036.865 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі судово-фармацевтичного вивчення у статті наведені результати дослідження нелегального обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають нар- котичну залежність. Опрацьовано нормативно-правову базу щодо легального обігу функціональних харчових продуктів, які вміщують у своєму складі лікарські рослини, а також вивчено їх фармакологічні властивості.
Ключовi слова судова фармація, функціональні харчові продукти, курильні суміші, шавлія, наркотична залежність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гаммерман, А. Ф. Курс фармакогнозии / А. Ф. Гаммер ман. — [6-е изд.]. — Л.: Медицина, 1967. — С. 134—135.
2. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. за № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сиро- вини» від 24.10.2002 р. за № 191-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua.
4. Иванов, В. И. Лекарственные средства в народной медицине / В. И. Иванов. — М.: Воениздат, 1992. — С. 429.
5. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін.]; за ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташица, В. Я. Тація. — [2-е вид.] — Х., 2004. — 350 c.
6. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / [Лебеда А. П., Джуренко Н. І., Ісайкіна О. П. та ін.]; за ред. А. М. Гродзінського. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1991. — С. 473—475.
7. Муравьёва, Д. А. Фармакогнозия / Д. А. Муравьёва. — [2-е изд.]. — М.: Медицина, 1981. — С. 209—211.
8. Муравьёва, Д. А. Фармакогнозия / Д. А. Муравьёва. — [3-е изд.]. — М.: Медицина, 1991. — С. 171—173.
9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 188 від 01.08.2000 р. «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» В кн.: Лікарські засоби в неврології, психіатрії та наркології / [Шаповалова В. О., Волошин П. В., Стефанов О. В. та ін.]. — Х.: Вид-во Факт, 2003. — С. 465—472.
10. Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» від 19.07.2005 р. за № 360 [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua
11. Наказ МОЗ України «Про Порядок надання одноразового до- зволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих ви- робів медичного призначення» від 12.01.2001 р. за № 10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. за № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» // Фармацевтичне право. Навчальний посібник до аудиторної та позааудиторної роботи з фармацевтичного законодавства за спеціальністю «Фармація» / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. В. Шаповалов (мол.). — Х., 2008. — С. 98—107.
13. Постанова КМУ «Деякі питання діяльності, пов'язаної з торгів- лею лікарськими засобами» від 03.02.2010 р. за № 259 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua.
14. Постанова КМУ «Порядок віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 26.07.2006 р. за № 1023 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http://zakon.rada.gov.ua 15. Постанова КМУ «Про внесення змін до переліку наркотич- них засобів, психотропних речовині прекурсорів» від 31.05.2010 р. за № 373 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL : http:// zakon.rada.gov.ua
16. Растительные лекарственные средства / [Максютина Н. П., Комиссаренко Н. Ф., Прокопенко А. П. и др.] — К.: Здоров’я, 1985. — С. 60.
17. Соколов С. Я. Справочник по лекарственным растениям. / С. Я. Соколов, И. П. Замотаев. — М.: Медицина, 1984.— С. 16—17, 171—172.