ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин
Назва статтi Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 115-119
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.15:340.6:615.015.6-214.3 Індекс ББК -
Анотацiя Подано науково-методичне роз’яснення змісту юридичної опіки спеціалістів, діяльність яких пов’язана з обігом психоактивних речовин різних класифікаційно-правових і номенклатурно-правових груп в системі правовідносин «лікар — пацієнт — провізор — працівники контролюючих і правоохоронних органів» на засадах судової фармації.
Ключовi слова судова фармація, юридична опіка, психоактивні речовини, обіг, порушення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лечение зависимостей. Полный справочник ; под ред. Ю. Ю. Елисеева. — М.: Эксмо, 2008. — 640 с.
2. Наркология / [Л. С. Фридман, Н. Ф. Флеминг, Д. Х. Робертс, С. Е. Хайман]. — М.; СПб.: «Изд-во БИНОМ» — «Невский Диалект», 2000. — 320 с.
3. Наркологія: актуальні питання / [В. Д. Мішиєв, І. К. Сосін, М. О. Ов чаренко, О. А. Єршова]. — Львів: Медицина світу, 2010. — 280 с.
4. Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство як складові фармацевтичного права : матеріа ли VII Міжнар. наук.-практ. конф. ; за ред. В. О. Шаповалової, В. В. Шаповалова (мол.). — Х., 2010. — 190 с.
5. Фармацевтическое и медицинское право : уч. пособ. / В. В. Ша повалов, В. В. Шаповалов (мл.), В. А. Шаповалова. — [1-е изд.]. — Харьков: Изд-во «Скорпион», 2011. — 208 с. — (Серия: Фармацевтическое право).
6. Фармацевтичне законодавство : навч. посіб. з грифом МОН України / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халін та ін. — [2-е вид.]. — Х., 2010. — 142 с. — (Серия: Фармацевтическое право).
7. Шаповалов, В. В. (мол.). Судова фармація як складова частина державної політики у захисті прав і свобод, життя і здоров'я пацієнтів / В. В. Шаповалов (мол.) // Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20—21 листоп. 2009 р. — Х., 2009. — C. 30—31.
8. Шаповалов, В. В. (мол.). Категорії відпуску лікарських засобів в країнах ЄС / В. В. Шаповалов (мол.) // Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря. — Х.: «Скорпіон», 2010. — Гл. 3. — С. 13—17.
9. Shapovalov, V. V. (Jr.). Study book with working journal for audito rium and outside of the auditorium work on the «Pharmacy» specialty for the «Pharmaceutical legislation» discipline / V. V. Shapovalov (Jr.), V. A. Shapovalova, V. V. Shapovalov. — 2 ed. — Kharkov, 2009. — 32 p.