ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку
Назва статтi Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку
Автори Овчаренко Микола Олексійович
Сосін Іван Кузьмич
Вороніна Т.Г.
Овчаренко Т.М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 78-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.3 Індекс ББК -
Анотацiя В результаті психологічного обстеження 1638 осіб молодого віку встановлені вікові та статеві особливості щодо їх спроможності приймати конструктивні рішення в стресових ситуаціях. Встановлено, що найнижчі значення цієї спроможності мають хлопці у віці 15—16 років (35,4 ± 0,1 балів), що для цієї групи є можливим предиктором щодо розвитку адиктивної поведінки.
Ключовi слова адиктивна поведінка, предиктори, підлітки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Битенский, В. С. Современные аспекты патогенеза психических и наркологических заболеваний / В. С. Битенский, Э. В. Мельник // Вісник психічного здоров’я. — 2001. — № 3. — С. 20—23.
2. Боровников, В. П. STATISTICA — Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В. П. Боровников, И. П. Боровников. — М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1997. — 608 с.
3. Епідеміологічна ситуація, що склалася внаслідок розповсюдження залежності від психоактивних речовин в Україні / [Волошин П. В., Мінко А. І., Лінський І. В. та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 3 (28). — С. 7—10.
4. Линский, И. В. Метод и результаты реконструкции динами- ки распространения опиомании в Украине в период с 1981 по 1998 гг. / И. В. Линский // Таврический журнал психиатрии. — 1999. — Т. 3. — № 4. — С. 77—84.
5. Максимова, Н. Ю. Основы детской патопсихологии / Максимова Н. Ю., Милютина Е. Л., Пискун В. М. — К.: Перспектива, 1999. — 432 с.
6. Минко, А. И. Наркология / А. И. Минко, И. В. Линский. — 2 изд., испр. и доп. — М.: Эксмо, 2004. — 736 с.
7. Мішиєв, В. Д. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів: клініка, діагностика, терапія / В. Д. Мішиєв. — Л.: Вид-во Мс, 2005. — 200 с.
8. Сосин, И. К. Наркология (монография) / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с.
9. Сосин, И. К. Реографический мониторинг функционального состояния печени при хронической интоксикации психоактивными веществами / И. К. Сосин, В. И. Сема // Проблеми клініки, діагностики та терапії гепатитів: Зб. праць наук.-практ. конф. — Харків, 2005. — С. 206—208.