ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Клініко-психопатологічні закономірності формування де- пресивних розладів при розсіяному склерозі
Назва статтi Клініко-психопатологічні закономірності формування де- пресивних розладів при розсіяному склерозі
Автори Данилова Марина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 47-49
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2:616.895.4-008.47-07 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 367 хворих на розсіяний склероз, наявність різних форм депресивних розладів встановлена у 238-ми обстежених, 129 хворих без депресивної симптоматики склали групу контролю. Проаналізовані: спадкова обтяженість психічною патологією, наявність перинатальної патології та невропатичної конституції в дитинстві, характер психотравмуючих чинників, преморбідні особистісні особливості хворих з депресивними розладами при розсіяному склерозі. Вивчений взаємозв'язок депресивних розладів з тривалістю, типом протікання та клінічною формою демієлінізуючого процесу. На підставі проведеного аналізу виділені етіопатогенетичні чинники, що сприяють формуванню депресивної патології при РС, з врахуванням етіології депресивного розладу.
Ключовi слова депресивні розлади, розсіяний склероз, етіопатогенетичні фактори.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гвоздик, М. Депрессия — проблема ХХІ века [Текст] / М. Гвоздик // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. — 2006. — № 18. — С. 30—31.
2. Депрессия в неврологической практике (клиника, диагностика, лечение) [Текст] / [А. М. Вейн, Т. Г. Вознесенская, В. Л. Голубев, Г. М. Дюкова]. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: МИА, 2007. — 197 с.
3. Депрессия: клиническая гетерогенность и новые подходы к терапии [Текст] // НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия. — 2007. — № 4. — С. 27—29.
4. Казакова, С. Е. К вопросу реабилитации депрессивных больных / С. Е. Казакова // Український вісник психоневрології. — 2007. — T.15, вип. 1(50), додаток. — C. 186—187.
5. Кутько, И. И. Современный подход к лечению и реабилита- ции депрессивных расстройств / И. И. Кутько, О. А. Панченко, Е. А. Пугач // Український медичний альманах. — 2004. — № 4. — С. 66.
6. Марута, Н. А. Возможности антидепрессивной терапии в XXI веке / Н. А. Марута // НейроNEWS. — 2008. — № 6 (11). — С. 24—28.
7. Михайлов, Б. В. Проблема депрессий в общесоматической практике / Б. В. Михайлов // Международный медицинский жур- нал. — 2003. — Т. 9, № 3. — С. 22—27.
8. Kanner, A. M. Depression in Neurological Disorders / A. M. Kanner. — Chicago, Lundbeсk Institute, 2005. — 161 p.
9. Mike Dilley и Simon Fleminger. Достижения в области нейропсихиатрии: клиническое значение / Mike Dilley и Simon Fleminger // Обзор современной психиатрии. — 2006. — Вып. 30. — С. 23—34 10. Rihmer, Z. Dealing with suicidal patients / Z. Rihmer // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — S. 01.03.
11. Tondo, L. Suicide prevention: Updated findings / L. Tondo // Ibid. — S. 34.03.