ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку
Автори Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 66-72
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-008.47-07-053.9 Індекс ББК -
Анотацiя З метою аналізу особливостей депресій в осіб похилого віку у відділі неврозів та пограничних станів ДУ «ІНПН НАМН України» було обстежено 108 хворих на помірний депресивний епізод: із них 74 хворих віком від 61 до 67 років (середній вік — 62,9 років) — основна група; 34 хворих віком від 35 до 55 років (середній вік — 46,8 років) — група порівняння. Проведене дослідження дозволило виявити особливості помірного депресивного епізоду, які стосуються характеру перебігу хвороби; особливостей клінічної картини — в структурі афективних розладів, особистісних переживань, когнітивних порушень та соматичних проявів. При лікуванні депресивних розладів використання антидепресантів є обов’язковим, для лікування помірного депре- сивного епізоду у хворих похилого віку було обрано препарат МІРТАСТАДІН. Отримані результати дослідження показали, що Міртастадін є ефективним антидепресивним засобом, ефективність якого включає тимоаналептичний, анксіолітичний та гіпнотичний ефекти. Препарат добре переноситься хворими та сприяє швидкому відновленню показників якості життя, що дозволяє його використовувати для лікування депресій в осіб похилого віку.
Ключовi слова помірний депресивний епізод, похилий вік, терапія, МІРТАСТАДІН
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні / [Жданова М. П., Голубчиков М. В., Волошин П. В., Марута Н. О. та ін.]. — Київ; Харків, 2010. — 160 с.
2. Марута, Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Матеріали науково- практичної конференції «Сучасні методи лікування захворювань психогенного походження» (ХІІІ Платонівські читання): — Харків, 24—25 червня, 2010.
3. Охрана психического здоровья: проблемы и пути их реш ения: Отчет о Европейской конференции ВОЗ на уровне министров. — Копенгаген: ЕРБ ВОЗ, 2006. — 185 с.
4. Марута, Н. А. Клинические проявления и принципы терапии депрессивного эпизода у лиц пожилого возраста / Н. А. Марута, С. П. Колядко, Е. С. Череднякова // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1(50). — С. 207—208.
5. Maruta, N. The main approaches to diagnosis of depressive disorders in older patients World Congress 2009 of the world federation for mental health / Maruta N., Panko T., Kutikov O. // Athens, Greece (2—6 sep., 2009) // Psychiatriki, 20 (Suppl. I), 2009.
6. Марута Н. А. Новые возможности терапии депрессивных расстройств / Н. А. Марута // Здоров’я України. — 2008. — № 7/1 (додатковий). — 5 с.
7. Марута, Н. А. Факторы формирования суицидального риска у больных с тревожно-депрессивными расстройствами пожилого возраста / Н. А. Марута, И. А. Явдак, Е. Череднякова // Сб. тез. науч.- практ. конф. с международным участием «Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к терапии», 3—4 февраля 2001 г., Санкт-Петербург. — С. 116—117.
8. Діагностика та лікування психосоматичних розладів в за- гальній медичній практиці (на прикладі метаболічного синдро- му Х) : Методичні рекомендації / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, О. Ю. Жабенко. — К., 2009. — 40 с.
9. Психиатрия: Национальное руководство ; под ред. Ю. А. Александровского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 992 с.
10. Mokhber, N. Prevalence of depression in an elderly population in Iran / [N. Mokhber, M. R. Majdi et al.] // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — P. 354.