ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Застосування препаратів серії «Карипаїн» у хворих з дор- сопатіями та больовим синдромом у спині
Назва статтi Застосування препаратів серії «Карипаїн» у хворих з дор- сопатіями та больовим синдромом у спині
Автори Волошина Наталія Петрівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Василовська Людмила Федоровна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 112-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.711-007.17-009.7-08 Індекс ББК -
Анотацiя З метою оцінки терапевтичної ефективності препаратів серії «Карипаїн» проведено лікування 22 пацієнтів з дорсопатіями та болем у спині. Показано, що Карипаїн є ефективним лікувально-реабілітаційним засобом, який сприяє репаративно- відновлювальним процесам у хребтовому руховому сегменті при дископатіях (килах, протрузіях) та інших варіантах дорсопатій. Ефективність препаратів серії «Карипаїн» підтвердже- на результатами клінічного обстеження та даними магнітно- резонансної томографії у 77,27 % пацієнтів групи дослідження. Препарати серії «Карипаїн» можна рекомендувати до використання в лікувально-реабілітаційних схемах у хворих вертеброневрологічного профілю з дегенеративно-дистрофічними змінами у хребті, дископатіями.
Ключовi слова Карипаїн, папаін, лікування, дорсопатія, біль у спині.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника / Ф. А. Хабиров. — Казань, 2003. — 472 с.
2. Кузнецов В. Ф. Справочник по вертеброневрологии: Клиника, диагностика / В. Ф. Кузнецов. — Мн.: Беларусь, 2000. — 351 с.
3. Johnson M. H. Magnetic resonance imaging of degenerative disorders of the spine / Johnson M. H., Lee S. H., Liu T. H. In: MRI and CT of the musculoskeletal system (chapter 39). — Williams & Wilkins, 1992. — P. 544—563.
4. Федосєєв С. В. Клініко-магнітно-резонансно-томографічні зіставлення при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. В. Федосєєв. — Харків, 1996. — 24 с.
5. Хвисюк Н. И. Остеохондроз позвоночника (вертеброз) / Н. И. Хвисюк // Харьковский медицинский журнал. — 1995. — № 2. — С. 41—44.
6. Rao KCVG. Postoperative spine / Rao KCVG, Williams JP. In: MRI and CT of the spine (chapter 6). — Williams & Wilkins, 1994. — P. 211—249.
7. Verbiest H. Results of surgical treatment of idiopathic developmental stenosis of the lumbar vertebral canal: A review of 27 years experience / H. Verbiest // J Bone Joint Surg Br. — 1977. — Vol. 59 — P. 181—188. 8. Outcome after laminectomy for spinal stenosis. Part I. Clinical correlations / [Tuite G. E., Stern J. D., Doran S. E. et al. ] // J Neurosurg. — 1995. — Vol. 82. — P. 912—918.
9. Woo Kyung Kim. Our experiences of interspinous U device in degenerative lumbar disease / Woo Kyung Kim // Global Symposium on Motion Preservation Technology. — N. Y., 2005
10. Postacchini F. Microsurgical excision of lateral lumbar disc herniation through an interlaminar approach / Postacchini F., Cinotti G., Gumina S. // J Bone Joint Surg. — 1998. — Vol. 80-B. — Р. 201— 207.
11. Köknel G. T., Derby R. Chemonucleolysis in low back pain / Köknel G. T., Derby R. // AGRI. — 2008. — 20(2). — Р. 8—13.