ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів
Назва статтi Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 106-109
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Визнано перспективним застосування комплексного підходу до лікування злочинців-наркопацієнтів із використанням лікарських засобів та немедикаментозних кріогенних методів. Вивчено основні методи кріогенної терапії. Наведено приклади із судово-фармацевтичної та клінічної практики
Ключовi слова судова фармація, злочинці-наркохворі, лікарські засоби, кріогенні методи
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гончарова, Е. Ю. Применение мембранного плазмафереза в лечении больных с синдромом зависимости от психостимуляторов / Е. Ю. Гончарова, В. В. Шаповалов (мл.) // Довженківські читання. Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю: матеріали ХІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 92-й річниці з дня народження Засл. лікаря України, Народного лікаря СРСР О. Р. Довженка, 12—13 квітня 2010 р. — Х., 2010. — С. 24—25. 2. Сосин, И. К. Немедикаментозные методы лечения алкоголиз- ма / Сосин И. К., Мысько Г. Н., Гуревич Я. Л. — К., 1986. — 152 с.
3. Сосин, И. К. Героиновая наркомания / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Х.: Полиграфсервис, 2002. — 147 с.
4. Экстремальная аэрокриотерапия депрессивных состояний в наркологической клинике / [Сосин И. К., Осипов А. А., Антонова Е. А., Друзь О. В.] // Проблемы криобиологии. — 2005. — Т. 15, № 3. — С. 467—470.
5. Сосин, И. К. Методы рефлексотерапии в наркологической практике / Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Мысько Г. Н. — Х.: Полиграфсервис, 1999. — 174 с.
6. Фармацевтическое право в наркологии / Под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
7. Фармацевтичне законодавство: навч. посіб.; за заг. ред. В. О. Шаповалової. — 2-е вид. — Х., 2010. — 142 с. (Серія: Фар- мацевтичне право)
8. Шаповалов, В. В. (мол.). Доказова фармація. Оцінка використання препарату кетанов при больовому синдромі у хворих з алкогольною і наркотичною залежністю в рамках паліативної допомоги / В. В. Шаповалов (мол.), І. К. Сосін // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (додаток). — C. 152—155.
9. Шаповалов В. В. (мол.). Організаційно-правові підходи до використання нанотехнологій у фармакокорекції адиктивних розладів здоров’я / В. В. Шаповалов (мол.) // Довженківські читання. Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю: матеріали ХІ Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 92-й річниці з дня народження Засл. лікаря України, Народного лікаря СРСР О. Р. Довженка, 12—13 квітня 2010 р. — Х., 2010. — С. 121.
10. Шаповалов В. В. (мол.). Судова фармація як складова час- тина державної політики у захисті прав і свобод, життя і здоров'я пацієнтів / В. В. Шаповалов (мл.) // Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи націо- нальної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина»: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20—21 листоп. 2009 р. — Х., 2009. — C. 30—31.
11. Шаповалов В. В. (мол.). Доказова фармація: організаційно- правові підходи до замісної фармакотерапії наркопацієнтів в Україні / В. В. Шаповалов (мол.) // Ліки України плюс. — 2010. — № 1. — С. 13—15.
12. Кетанов як засіб замісної терапії в системі лікування хворих на наркоманію і токсикоманію / [Шаповалова В. О., Сосін І. К., Шаповалов В. В., Вишар Г. М.] // Клінічна фармація: 10 років в Україні: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Х., 2003. — С. 41.