ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Роль клінічних шкал в оцінці гострого та відновного періодів інсульту
Назва статтi Роль клінічних шкал в оцінці гострого та відновного періодів інсульту
Автори Бондар Оксана Борисівна
Першина Ю.В.
Ібрагімова О.Л.
Бондар Б. Є.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 10-15
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-036.11.08 Індекс ББК -
Анотацiя Судинні захворювання головного мозку є актуальною медико-соціальною проблемою, як в Україні, так і в країнах Європи. Для об’єктивізації стану пацієнта, оцінки тяжкості і динаміки захворювання, оптимізації діагностики і лікувальної тактики, а також для стандартизації статистичного аналізу клі- нічного матеріалу, необхідно застосовувати певні оцінювальні системи — шкали. Було обстежено 130 хворих на ішемічний інсульт. Правильне уявлення про стан кожного конкретного хворого дозволяє обґрунтовано ставити стратегічні і тактичні завдання лікування, зважувати потенційний ризик і переваги окремих методів лікування у випадках, коли стан хворого украй важкий і вірогідність летального кінця висока. Крім того, застосування шкал дозволяє об'єктивно приймати рішен- ня щодо питань тривалості перебування хворого в стаціо- нарі, переміщення з одного підрозділу до іншого і виписки з лікарні. Застосування шкал в практиці невролога дозволяє підвищити оперативність прийняття рішень з питань терапії, ефективність прогнозування результатів інсульту, порівнювати методи лікування.
Ключовi слова ішемічний інсульт, об’єктивізація стану, шкали.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Teasdale, G. Assessment of coma and impaired consciousness: a practical scale / G. Teasdale, B. Jennett // Lancet. — 1974. — Vol. 2. — P. 81—84.
2. Белова, А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. — М.: Изд-во Самарский дом печати, 2004. — 432 с.
3. Goldstein, L. B. Interrater reliability of the NIH stroke scale / Goldstein L. B., Bertels C., Davis J. N. // Arch. Neurol. — 1989. — Vol. 46. — P. 660—662.
4. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60 / J. Rankin // Scott Med J 1957; 2: 200—15 2.
5. Bonita, R. Modification of Rankin Scale: Recovery of motor function after stroke / R. Bonita, R. Beaglehole // Stroke. — 1988 Dec; 19(12): 1497—1500 3.
6. Van Swieten, J. C. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients / [Van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC et al.] // Stroke. — 1988; 19(5): 604—7)
7. Mahoney, F. I. Functional evaluation: the Barthel Index / F. I. Mahoney, D. Barthel // Maryland State Medical Journal. — 1965; 14: 56—61.
8. Loewen, S. C. Predictors of stroke outcome using objective measurement scales / S. C. Loewen, В. A. Anderson // Stroke. — 1990; 21: 78—81.
9. ADL status in stroke: relative merits of three standard indexes / Gresham GE, Phillips TF, Labi ML. // Arch Phys Med Rehabil. — 1980; 61: 355—358.
10. The Barthel ADL Index: a reliability study / [Collin C., Wade D. T., Davies S., Home V.] // Int Disability Study. — 1988; 10: 61—63.
11. Disability Measures in Stroke: Relationship Among the Barthel Index, the Functional Independence Measure, and the Modified Rankin Scale / [Kwon S., Hartzema A. G., Duncan P. W., Min-Lai S. ] // Stroke. — 2004. — Vol. 35. — P. 918 — 923.
12. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients / [Van Swieten J. C., Koudstaal P. J., Visser M. C. et al.] // Ibid. — 1988. — Vol. 19. — P. 604—607.
13. Duncan, P. W. Outcome Measures in Acute Stroke Trials: A Systematic Review and Some Recommendations to Improve Practice / Duncan P. W., Jorgensen H. S., Wade D. T. // Ibid. — 2000. — Vol. 31. — P. 1429 — 1438.
14. Min-Lai, S. Evaluation of the American Heart Association Stroke Outcome Classification / S. Min-Lai, P. W. Duncan // Ibid. — 1999. — Vol. 30. — P. 1840—1843.
15. Шкалы в клинической неврологии. Составители Д. В. Гуляев, М. В. Гуляева 2-е изд-е. — К.: Издатель Д. В. Гуляев, 2008. — 64 с.
16. Клинические шкалы и психодиагностические тесты в диагнос- тике сосудистых заболеваний головного мозга. Методические рекомендации / Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Трещинская М. А. — Харьков, 2008. — 36 с.
17. Инсульт: Практическое руководство для ведения больных / Ч. П. Ворлоу, М. С. Деннис, Ж. ван Гейн и др.; пер. с англ. А. В. Борисова и др.; под ред. А. А. Скоромца и В. А. Сорокоумова. — СПб.: Политехника, 2001. — 629 с.
18. Зозуля, І. С. Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему / І. С. Зозуля, О. П. Мошенська // Український медичний часопис, 4 (72) — VII/VIII 2009, с 67—73.
19. Корж, С. В. Комп’ютерно-томографічна візуалізація перене- сених інсультів і судинна деменція / С. В. Корж, С. В. Дзіковський // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 3 (56). — С. 16—20.
20. Зозуля, І. С. Нейропротекторна терапія мозкового інсульту / І. С. Зозуля // Медицина неотложных состояний. — 2007, № 5 (12). — С. 117—119.
21. Виничук, С. М. (2009) Новые возможности патогенетической коррекции ишемических повреждений ткани головного мозга: взгляд на проблему / С. М. Виничук // Український медичний ча- сопис, 2 (70): 5—9 (http://www/umj/com/ua/archive/70/1411/html, http://www/umj/com/ua/archive/70/1411_rus. pdf )
22. Стан здоров’я та неврологічної допомоги населенню України 1999—2008 рр.: Статистично-аналітичний довідник / [Голубчиков М. В., Кравчук Н. Г., Петриченко О. О. та ін.] / Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України; Центр медичної статистики МОЗ України; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України». — Харків, 2009. — 214 с.