ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Порівняльний аналіз клінічної картини органічного шизо- френоподібного розладу і шизофренічного психозу
Назва статтi Порівняльний аналіз клінічної картини органічного шизо- френоподібного розладу і шизофренічного психозу
Автори Гончаров В. Є.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 65-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.892+616.895]-079.4:159.9.072.5:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджені дві групи пацієнтів, що перебувають на лікуванні в стаціонарі і страждають шизофренією та органічним шизофреноподібним розладом. Оцінку клінічного стану проводили за шкалою PANSS. Вивчення нейропсихологічних особливостей здійснювали за допомогою батареї психодіагностичних тестів. Отримані результати виявляють спорідненість двох досліджуваних нозологічних форм за клінічною симптоматикою та структурою особистості. Встановлено, що саме «органічний фактор», який виявлений класичними пато- і нейропсихологічними пробами, дозволяє чітко виокремити групи. На основі отриманих даних встановлені критерії, які мають вирішальне диференціально-діагностичне значення.
Ключовi слова шизофренія, органічний шизофреноподібний розлад, клініка, діагностика.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Блейхер В. М. Патопсихологическая диагностика / Блей- хер В. М., Крук И. В. — К.: Здоров’я, 1986. — 279 с.
2. Вассерман Л. И. Методы нейропсихологической диагностики / Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. — СПб.: Стройлеспечать, 1997. — 303 с.
3. Жариков Н. М. Психиатрия / Жариков Н. М., Урсова Л. Г., Хритин Д. Ф. — М.: Медицина, 1989. — 496 с.
4. Зейгарник Б. В. Патопсихология / Б. В. Зейгарник. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. — 285 с.
5. Отчет о Европейской конференции ВОЗ на уровне министров / Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения. — Дания: ВОЗ, 2006. — 185 с.
6. Психиатрия: Национальное руководство ; под ред. Ю. А. Алек- санд ров ского. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 992 с.
7. Straychorn J. M. Foundations of clinical psychiatry / J. M. Straychorn. — Chicago-London: Year Book Med. Publish., 1984. — 590 p.