ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстежен- ня організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну
Назва статтi Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстежен- ня організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну
Автори Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 91-97
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.81:613.84-053.7-036.22 Індекс ББК -
Анотацiя За допомогою тесту AUDIT на предмет виявлення ризику проблем у зв'язку з вживанням алкоголю та тютюну обстежено 1532 школяри та студенти. Встановлено, що абсолютна більшість як юнаків (80,5 %), так и дівчат (76,5 %) вживали алкоголь у своєму житті, 52,2 % юнаків та 45,8 % дівчат — протягом останнього місяця, а 36,3 % юнаків та 28,4 % дівчат — в останні 7 днів. До загрозливих (третьої та четвертої) зон ризику віднесені 2,8 % дівчат та 2,2 % юнаків і 1,7 % дівчат та 5,4 % юнаків відповідно (всього 12,1 %). Вони вже потребують консультування та спостереження, а також втручання фахівців для діагностики і вибору методів лікування. Більше половини юнаків (53,8 %) та 46,0 % дівчат палять тютюн, у тому числі — 36,4 % и 28,6 % відповідно — протягом останнього місяця. До загрозливих (третьої та четвертої) зон ризику віднесені 5,2 % дівчат и 6,2 % юнаків и 10,8 % дівчат и 15,9 % юнаків відповідно (всього 38,1 %), що втричі перевищує ризик алкогольних проблем.
Ключовi слова епідеміологія, AUDIT, зона ризику, алкоголь, тютюн, молодь.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лінський, І. В. Залежність від психоактивних речовин в Украї- ні: методологія вивчення, тенденції розвитку / Лінський І. В., Мін ко О. І. // Віс ник психіатрії та психофармакотерапії. — Одеса, 2003, № 2 (4). — С. 6—8.
2. Линский, И. В. Актуальные тенденции распространения зависи- мости от психоактивных веществ в Украине / Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. // Наркология. — М., 2005, № 4 — С. 12—17.
3. Лінський, І. В. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Аналітичний огляд / Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. — Х., 2004. — 26 с.
4. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / [Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та ін.]: Щорічний аналітичний огляд (вип. II). — Х., 2005. — 31 с.
5. Лінський, І. В. Основні проблеми, пов'язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні. та шляхи їх розв'язання / Лінський І. В., Мінко О. І. // Український вісник психо- неврології. — Т. 13, вип. 4 (45). — 2005. — С. 8—10.
6. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / [Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та ін.]: Щорічний аналітичний огляд (вип. III). — Х., 2006, 46 с. 7. Дві хвилі залежності від психоактивних речовин, що прокотилися через Україну протягом 1970—2005 рр. / [Лінський І. В., Мінко О. І., Первомайський Е. Б. та ін.] // Архів психіатрії. — № 1—4 (44—47). — 2006. — С. 128—132.
8. Три десятилетия зависимости от психоактивных веществ в Украине с точки зрения популяционной экологии / [Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. и др.] // Психическое здоровье. — М., 2006. — № 4 — С. 21—25.
9. Динамика зависимости от психоактивных веществ в Украине и ее влияние на некоторые параметры наркологического диспансерного учета / [Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. и др.] // Там же. — М., 2007. — № 2 (14). — С. 28—34.
10. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні / [Лінський І. В., Голубчиков М. В., Мінко О. І. та ін.]: Щорічний аналітичний огляд (вип. IV). — Х., 2007, 52 с. 11. Alcohol use and addiction services in Ukraine / [Samokhvalov A. V., Pidkorytov V. S., Linsky I. V.et al.] // International Psychiatry. — Vol. 6, № 1. January 2009. — P. 5—7.
12. Аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. Епідемії алкоголізму та нарко-, токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України / [Лінський І. В., Мінко О. І., Дьяченко Л. І. та ін.] — Х.: Плеяда, 2009. — 168 с.
13. Тест для виявлення розладів, пов’язаних із уживанням тютюну / Лінський І. В., Мінко О. І., Артемчук А. П., Є. Г. Гриневич, Маркова М. В., Мусієнко Г. О., Шалашов В. В., Маркозова Л. М., Самойло ва О. С., Пономарьов В. І., Бараненко О. В., Мінко О. О., Гольцова С. В., Сергієнко О. В., Линська К. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 29606 від 27.07.2009.
14. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф.та ін.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії . — Одеса, 2009. — № 2 (16). — С. 56—69.