ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. ВАЗОНАТ®
Назва статтi Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. ВАЗОНАТ®
Автори Погорєлов О.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 28-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.3-009.17-07 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено клінічне, нейрофізіологічне та нейропсихологічне дослідження оцінки ефективності й безпеки препарату ВАЗОНАТ® (meldonium) у 48 хворих на церебральний атеросклероз у постінсультному періоді з гіпомнестичними та астенічними синдромами. Встановлено, що ВАЗОНАТ® проявляє ноотропну активність, знижуючи когнітивний дефіцит і астенію, без істот них негативних побічних дій. ВАЗОНАТ® був ефективним на всіх етапах процесу церебрального відновлення щодо когнітивних порушень і моторних функцій. Поліпшення показників нейродинаміки за даними електроенцефалографії, викликаної коркової й стовбурової активності може трактуватися як прогностично сприятлива ознака відновлення внутрішньоклітинного обміну та зниження інтрацеребральної ішемії. ВАЗОНАТ® доцільно застосовувати у хворих із церебральним атеросклерозом, гіпомнестичними й астенічними станами в постінсультному періоді в дозуванні 500 мг на добу курсом від 30 до 60 днів.
Ключовi слова ВАЗОНАТ, мелдоніум, когнітивні порушення, інсульт
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан здоров’я та неврологічної допомоги населенню України 1999—2008: Стат. довідник / [Голубчиков М. М., Волошин П. В., Міщенко Т. С. та ін.] / АМН, МОЗ, ЦМС МОЗ України, ДУ ІНПН АМН України. — Х.: ТОВ ВО Плеяда, 2009. — 214 с.
2. Структура факторів ризику мозкового інсульту в деяких регіонах України за даними регістру інсульту / [Міщенко Т. С., Лапшина Л. А., Реміняк І. В. и др.] // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15 (50), додаток. — С. 87.
3. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика ; под ред. З. А. Суслиной, М. А. Пирадова. — М.: Медпресс-информ, 2008. — 288 с.
4. Клинические шкалы и психодиагностические тесты в диагнос- тике сосудистых заболеваний головного мозга. Методические рекомендации / Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Трещинская М. А. — Харьков, 2008. — 36 с.
5. Шкалы в клинической неврологии. Сост. Д. В. Гуляев, М. В. Гуляева; 2-е изд-е. — К.: Издатель Д. В. Гуляев, 2008. — 64 с.
6. Зенков, Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. — 3-е изд. — М.: Медпресс, 2004. — 488 с.
7. Baseline NIH Stroke Scale Score predicting outcome in anterior and posterior circulation strokes // Neurology. — 2008, Jun. — Vol. 10. — 70(24). — P. 2371—7.
8. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue / [Smets E. M., Garssen B., Bonke B., De Haes J.] // J. Psychosom. Res.—1995. — Vol. 39(3). — P. 315—25.