ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 4 (65)Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності
Назва статтi Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності
Автори Герзанич С.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 4 (65) Сторінки 61-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.42-053.4-055.2 Індекс ББК -
Анотацiя Подано результати дослідження пізнавальної функції дошкільнят, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності. Результати психологічного тестування дозволили оцінити стан пізнавальної сфери та окремих її складових, зокрема пам’яті, уваги, слухового і зорового сприйняття, сенсомоторної діяльності, аналітико-синтетичних процесів, темпу розумової діяльності. Зіставлення отриманих результатів із показниками йодної забезпеченості і тиреоїдного статусу матерів під час вагітності, а також із даними перебігу вагітності, пологів виявили низку чинників перинатального ризику, здатних впливати на формування пізнавальної сфери дитини.
Ключовi слова психічний розвиток дітей дошкільного віку, йодний дефіцит.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дашкевич В. Є. Функціональний стан щитовидної залози у вагітних в умовах різної йодної забезпеченості / Дашкевич В. Є., Герзанич С. О., Дербак М. А. // Педіатрія акушерство та гінекологія. — 2006. — № 5. — С. 60—63.
2. Жуков А. О. Вызванные дефицитом йода задержка пси- хического развития и синдром дефицита внимания (клинико- эпидемиологическое исследование) / А. О. Жуков // Журнал неврологии и психиатрии, 6, 2007. с. 4—16.
3. Касаткина Э. П. Роль ЩЗ в формировании интеллекта [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://«Лечащий Врач», № 2, 2003.
4. Немов Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн. 3.: Психодиагностика. Вве дение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. / Р. С. Немов. — 4-е изд. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 631 с.
5. Щеплягина Л. А. Состояние когнитивной сферы у детей в районах с дефицитом йода / Щеплягина Л. А., Макулова Н. Д., Маслова О. И. // Русский медицинский журнал, 1999; 11: 523—7.
6. Glinoer D. The thyroid function during pregnancy: maternal and neonatal aspects. — New York, 1991. — P. 35—43.